Falešné zjevení paní Krnáčové


Paní Krnáčová,

tento blog rozhodně nepíši proto, aby Vás jakkoli diskreditoval. Je to však jediný způsob, jak s Vámi mohu komunikovat. Satanisti mě na diskuzi nepustí, to už jsem zkoušela před mnoha měsíci, bojí se, že bych je tam evangelizovala. Což taky že ano.

Přečetla jsem si Vaše tzv. zjevení „Panny Marie“. Mohu Vás naprosto ujistit, že o žádnou Pannu Marii nešlo. Velmi dobře jste pojala při zjevení podezření, že se jedná o ďábelský výtvor druhé strany. Také že ano.

Víte, jak poznáte pravé zjevení? Při pravém zjevení Panny Marie Panna Maria nepodává žádné hmatatelné důkazy. Ani nemusí. Při Jejím zjevení je to takový obrovský výron Boží Lásky, že se žádný zúčastněný nemusí ptát a natožpak chtít důkaz. Lásku, paní Krnáčová, totiž satanisti se svými kejklemi neumí a ani nemohou napodobit.

Je mi líto, kam jste se to dostala. Nedala jste si říct. Tak dlouho jsem Vás varovala, abyste se satanisty vůbec nekomunikovala – a Vy s nimi dokonce jdete za zábavou!

Víte vlastně, s kým jste strávila ten večer a noc? Duše Jany Z. je toho času v předpeklí, až tam ji dovedla nenávist a zloba v srdci. 😦 Tělo, které jste viděla, je stejně uměle satanisty vytvořené jako nebohé Filipy666. Ďábelskými kejklemi paní Ilnerové, jen pár dní po vytvoření Filipy666. Bůh Otec nedovolil, aby se toto ďábelské tělo Jany snoubilo znovu s její duší, to umělé tělo tak je naplněno jen samými démony. Jinak: je to tělo bez duše. Není pak vůbec divu, že po stráveném večeru a noci s ní máte tyto projevy.

Je mi líto, co se stalo a nevím, co Vám mám v tomto případě poradit. Budou to nyní velké boje o Vaši duši. Často choďte ke zpovědi a co nejčastěji ke svatému přijímání, které je v pořádku. Exorcistu Vám nedoporučuji, v současné době nevíme o žádném českém exorcistovi, který by byl v pořádku. (Všechny totiž dostala stále ta samá zmíněná Jana Zezulová „do parády“ 😦  )

Hlavně: Janě Z. se vyhýbejte a proste Pána Ježíše a Pannu Marii o pomoc. Další tragické na tom je, že s sebou strháváte celé město Prahu 😦   (A o to také, jak jsem Vás neustále varovala, satanistům celou dobu šlo a jde.)

Žehnám Vás drahocennou Krví našeho jediného Spasitele a Vykupitele Pán Ježíše Krista

Petra Bostlová

p.s. „Po ovoci poznáte je. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Tak je po ovoci poznáte.“ To řekl Pán Ježíš, paní Krnáčová a pro nás všechny je to naprosto geniální měřítko, abychom se dokázali dobře orientovat. Paní Krnáčová, nepíši to, abych se chlubila, čím se chlubím, to je akorát moje slabost, ale Síla Kristova, je to jen a jen milost Boží a Jeho ovoce: v této misi jsem od roku 2009, tedy již sedmý rok. Za tu dobu za námi z této mise a v této misi stojí velké spousty v Krista uvěřivších lidí, mnoho nově pokřtěných v Krista Pána, mnoho křesťanů ve víře prohloubených, velké spousty duší zachráněných, které by neměly naději na spásu, mnoho životů zachráněných, mnoho lidí s vyřešenými vážnými životními problémy, mnoho uzdravených a vysvobozených, spousta modlitebníků, stále se rozrůstající náš tým a počet modlitebníků modlitební kampaně a podporovatelů a další Boží Milosti. A to vůbec v misi a s misí nekončíme, nýbrž naopak, to hlavní máme teprve před sebou.

/Vy jste se ale nechala utápět v pochybnostech a nechala na sebe působit nehorázné pomluvy satanistů, místo abyste si vše na vlastní oči a sama prověřila osobním kontaktem s námi./

Budeme se za Vás dál modlit, stejně jako za nebohé město Prahu. pb

 

 

 

Reklamy