Zjevení Panny Marie: O Brexitu a oslabení satanistů


Zjevení Panny Marie, dnes nad ránem, 26.6.2016

„Mé děti,

budou veliké snahy zmanipulovat Brexit. Lidé Velké Británie učinili první krok směrem k porážce satanistů dne 5. 7. 2016. Satanisté tím velmi oslabili a vůli lidí vrátit se zpět ke svému Hospodinu, projevená ve Velké Británii, našeho Boha Otce velmi potěšila. Modlím se a mocně přimlouvám, aby Bůh Otec mocně zasáhl a odsunul opět příchod Antikrista. Pamatujte, že své děti miluje a je jím milujícím Nebeským Otcem. 
Žehnám vám ve vašem úsilí +++
Panna Maria“
HALELUJAH!
AVE MARIA!
Petra Bostlová
Reklamy