Paní Krnáčové


Paní Krnáčová,

doufám, že jste si plně vědoma následků toho, co právě děláte. Opravdu si uvědomujete, že spolu s Vámi potápíte celou Prahu?!

Jsou jen dva tábory: Ježíšův a Satanův. (Nic třetího není!)

Nemůže být na straně Pána Ježíše ten, kdo je naplněn zlobou a touhou po pomstě. Ty ho automaticky strhávají na stranu Satanovu.

Jestliže se spolčujete se satanisty, viz. JZ, masovými vrahy k tomu a jim věříte, pak si sama vybíráte stranu, na které chcete být.

Uvědomujete si to všechno??

Zvala jsem Vás k osobní účasti na naše modlitební kampaně, my jsme otevřená modlitební skupina, mohla jste se po celou tu dobu na vlastní oči přesvědčit, jak to je ve skutečnosti, když jste měla pochyby. Nikdy jste toho nevyužila. Namísto toho věříte cílené pomlouvačné kampani satanistů, lidí, kteří se ani nepřetvařují a k satanismu se „hrdě“ hlásí, stejně jako ke lži jako pro ně běžného prostředku.

Vzchopte se, dokud je čas, prosím!

Já nejsem důležitá, ale Váš vztah k Pánu Ježíši! A ten nemůže zůstat v pořádku, půjdete-li dál směrem, kam se Vás Jana Zezulová snaží dostat.

 

Žehnám Vás křížem Kristovým

 

(p.s….a utíkejte od Jany Z., co nejrychleji, dokud je čas. Její zloba, kterou všude a po všech cíleně mrská, je zhoubná,  nakažlivá, smrtící.

 

Petra Bostlová

Reklamy