Nezapomeňme: Dnes, v sobotu, se společně modlíme! Od 16 hodin


2014-08-08 18.50.43

Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

jak z minulého týdne (z mého blogu) víte, naše společné sobotní modlitby u kapličky Panny Marie v Lysolajích byly od minulého týdne, v závislosti na aktuálním dění u nás a ve světě, upraveny:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/10/kazdou-sobotu-u-panny-marie-v-lysolajich-spolecne-modlitby-vsech-tajemstvi-nejsvetejsiho-ruzence/

 

Toto mé pozvání k modlitbám (viz blog výše) platí a platit bude i nadále, ať už přímo osobně v Lysolajích či z vašich domovů.

 

Nezapomeňte tak i dnes, v sobotu, připojit se k nám modlitbami, ať už jste nebo budete kdekoli, od 16 hodin modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství, následována modlitbou nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě za (nejen) naše národy, český a slovenský, ale i za celý svět, všechno lidstvo, to znamená radostný, světla, bolestný a slavný růženec v jedné modlitbě.

Připomenu zaslíbení Panny Marie o této modlitbě:

„Děti, Můj svatý růženec může, když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce.“
„…Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.“

Vždyť právě aktuální dění si přímo víc než žádá tuto přesilnou modlitbu!

/Srovnej zde:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/17/za-65-dni-vypukne-3-svetova-valka-a-pak-vystoupi-se-svym-falesnym-mirem-antikrist-nezasahne-li-hospodin/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/17/zjeveni-panny-marie-modleme-se-jako-o-zivot-za-posunuti-prichodu-antikrista-cinme-pokani-posledni-cas-pohromu-zvratit/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/06/18/modleme-se-jako-o-zavod-a-podporme-modlitebne-modlitebni-usili-svateho-synodu-ruske-pravoslavne-cirkve-prosim-a-modleme-se-za-jejich-ochranu/  /

 

Reagujíc dále na všechny tyto aktuální události posledních dní, jen mírně upravuji mé pozvání k modlitbám tím, že já se budu v tomto čase modlit buď od Panny Marie z Lysolají nebo od našeho hlavního pražského oltáře, který takto Panna Maria nám již dříve určila a od kterého vedeme naše pravidelné každodenní a každonoční modlitební kampaně.

 

Platí tak i nadále, kdo se nebudete moci účastnit modliteb s námi osobně v Lysolajích, prosím, připojte se k nám v této době modlitbami nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě z vašich domovů nebo z míst, kde se právě budete nacházet.

 

TYTO MODLITBY A TAKTO BUDOU V LYSOLAJÍCH U KAPLIČKY PANNY MARIE/A/ NEBO OD NAŠEHO HLAVNÍHO PRAŽSKÉHO OLTÁŘE PROBÍHAT PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN, V SOBOTU, OD 16 HODIN. Prosím, připojujte se k nám vašimi modlitbami v těchto časech z vašich domovů pokud možno pravidelně. Děkujeme!

 

Program modliteb:

od 16 hodin – zahájení: modlitba Korunky Božího Milosrdenství

od 16.15 hodin – modlitba nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě, to znamená: všechny 4 růžence – radostný, světla, bolestný a slavný – v jedné modlitbě za sebou.

 

Děkujeme vám!

 

Panna Maria vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová a přátelé

 

2015-09-15 18.30.29

2015-04-24 17.35.25

Reklamy