ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE JAKO O ŽIVOT ZA POSUNUTÍ PŘÍCHODU ANTIKRISTA! ČIŇME POKÁNÍ!! POSLEDNÍ ČAS POHROMU ZVRÁTIT!


Zjevení Panny Marie, dnes nad ránem, 17. června 2016:

 

„Mé děti,

Satan velmi posílil a ve své domýšlivosti se dopouští chyb. Ještě stále ho lze zastavit. Modlete se prosím jako o život, aby vás za Mé přímluvné modlitby vyslyšel Bůh Otec a odsunul hrůzy příchodu Antikrista o dalších 25 let, které jste dostali. Již v roce 1991 Mě v prosebných modlitbách poprosila svatá žena Adoracion Casales, abych se přimluvila u Boha Otce o posunutí příchodu Antikrista. Bůh Otec vyslyšel její prosebné modlitby a odsunul příchod Antikrista o dlouhých 25 let. Lidstvo dostalo příležitost napravit se. Velmi pláču nad jeho nepoučitelností. Jste jako děti, které si hrají se zlem a netuší, jak skutečné zlo vypadá. Přesto vás miluji a vidím, že mnozí z vás by za dnešních dnů zemřeli jako oběti Satana. Prosím Boha Otce každičký den, aby posunul příchod Antikrista a vy jste dostali další příležitost na nápravu. Čiňte pokání a modlete se. Jedině tak můžete dosáhnout odkladu, který zachrání miliardy nevinných lidských životů. Ti nejhříšnější z vás mají nejsilnější přímluvné modlitby. Jděte, poklekněte před Tváří Mého Syna a proste z plných sil o odpuštění. A k tomu vám žehnám.+++
Panna Maria“
Reklamy