Každou sobotu u Panny Marie v Lysolajích – společné modlitby všech tajemství nejsvětějšího růžence!


2014-08-08 18.50.43

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

jak víte, scházíme se každou sobotu v 16 hodin u kapličky Panny Marie v Lysolajích, abychom se zde společně u Panny Marie modlili. Po velice pozitivních zkušenostech minulého týdne našich oslav Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek a Neposkvrněného Srdce Panny Marie v sobotu, kdy po oba dny jsme se modlili na Staroměstském náměstí, od této soboty, 11. června 2016, přenášíme naše sobotní modlitby nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě za naše národy, český a slovenský, pravidelně do Lysolají v rámci našich tamějších společných sobotních modliteb u kapličky Panny Marie. Vědomi si úžasných zaslíbení Panny Marie, které takové modlitby mají:

„Děti, Můj svatý růženec může, když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce.“
„…Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.“

 

Kdo se nebudete moci účastnit s námi modliteb osobně v Lysolajích, prosím, připojte se k nám v této době modlitbami nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě z vašich domovů nebo z míst, kde se právě budete nacházet.

TYTO MODLITBY A TAKTO BUDOU V LYSOLAJÍCH U KAPLIČKY PANNY MARIE OD TÉTO SOBOTY 11.6.2016  PROBÍHAT PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN, V SOBOTU. Prosím, připojujte se k nám vašimi modlitbami v těchto časech z vašich domovů pokud možno pravidelně. Děkujeme!

Program:

od 16 hodin – zahájení: modlitba Korunky Božího Milosrdenství

od 16.15 hodin – modlitba nejsvětějšího růžence se všemi tajemstvími v jedné modlitbě, to znamená: všechny 4 růžence – radostný, světla, bolestný a slavný – v jedné modlitbě za sebou.

 

Děkujeme vám!

 

Panna Maria vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová a přátelé

 

2015-09-15 18.30.29

 

2015-04-24 17.35.25

 

Reklamy