Nepřátelé Církve rozprodávají kostely a příchod Antikrista se blíží.


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: kondor@hell.com
Komu:
Datum: 4. 6. 2016
Předmět: Zahájili jsme rozprodej kostelů

„AVE SATANAS 666!

my v Plzeňské obedienci jsme o krok dále. Je mou povinností zničit kostely jako majetek církve. Proto je hromadně udáváme obcím, které je následně rozhodnutím zastupitelstva rozdají soukromým firmám a satanistům. plán jsme započali. Pilotní projekt bude následovat prodej absolutně všech kostelů, aby církev musela slavit v cizím. Miluji Satana  https://www.novinky.cz/domaci/405470-udrzujte-kostely-a-vzdame-se-zalob-nabizi-dieceze-obcim.html
Kondor (pozn. Tomáš Holub, plzeňský biskup)
bratr černý biskup“
———- Původní zpráva ———-
Od: vitezna@hell.com
Komu:
Datum: 5. 6. 2016
Předmět: Zákaz střeliva na příchod Pána, už není cesty zpět. Otevírací ceremoniál již proběhl

„AVE SATANAS 666!

musíme odzbrojit lid. Jedině neozbrojená prasata lze beztrestně popravovat ve jménu Satana https://www.novinky.cz/domaci/405367-eu-zvazuje-zakaz-olovenych-strel-i-rybarskych-zavazi.html
Nemůžeme už couvnout. Podle pokynů Satana proběhl Otevírací ceremoniál….(pozn. vymazala jsem)
Dokonce jsme druhé straně poskytli video a informace, nyní potřebujeme klid na práci, příchod Pána (pozn. Antikrista) je záležitost několika desítek dnů… už se to blíží
Vítězná Vítězná (pozn. Jana Zezulová)
sestra princezna“
———- Původní zpráva ———-
Od: valpurga@hell.com
Komu:
Datum: 5. 6. 2016
Předmět: Akce Bafomet

„AVE SATANAS 666!

Jako druhá sestra princezna jsem měla na starost katolickou skupinu Filipa (pozn. tak zednosatanisti říkají mně). Kněží z episkopátu rozeseli klíšťata s čipem kolem Lysolají jako past na Filipu, nyní má v sobě nový sacharidový a škrobový čip. Komunikujeme s ní přes herní konzoli.
(pozn. 🙂 Tak lehké to mít nebudete, satanisti…:-) V Lysolajích jsem sice včera chytila pět klíšťat, bylo mi jasné, že jsou od vás, doma jsem je ale v pohodě hned vytahala a jedna modlitba a koupel v exorcizované soli a oleji dělají divy 🙂 ASPOŇ VIDÍTE MOC A SLÁVU HOSPODINOVU! HOSPODIN SE OSLAVIL, JSEM ÚPLNĚ FIT! HALELUJAH!)
Na druhou část skupiny jsme černomodlitebně seslali zapomnění a zdrželi je. Nemohli nás tak modlitebně ohrožovat v Praze při operaci Spasitele (pozn. Antikrista. Dávali mu orgány z jimi kvůli tom zavražděného závodníka! )  http://sport.idnes.cz/velka-cena-katalanska-umrti-salom-dlf-/motorsport.aspx?c=A160603_175504_motorsport_rou
Povedla se. Už je zase v pořádku. Seslala jssem na ně čarodějnice a děla.
Johanna Valpurga (pozn. Jana Karásková)
sestra princezna“
KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ JE HOSPODINOVO! HALELUJAH HALELUJAH!
Žehnám vás všechny drahocennou Krví našeho Pána Ježíše Krista
Petra Bostlová