Útulky posledního času se požehnáním rozrůstají po celé naší zemi, děkujeme vám! Sbírka na ně dál trvá


Moji milí modlitebníci a poutníci, čtenáři,

předně vám moc a moc děkuji za vaše modlitby a mše svaté, vám, kteří jste vyslyšeli moji včerejší výzvu a prosbu a modlili jste se spolu s námi za Roberta: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/27/modleme-se-za-roberta-ostosest-prosim/

V modlitbách za něj samozřejmě pokračujme dál, moc děkujeme, chci vám tímto s velikánskou radostí oznámit, že Magda s Jurajem mohou být od dnešního podvečera znovu s ním – a jedeme v naší misi pro Pána dál! DĚKUJEME! DĚKUJEME! PANE

 

Hned v pondělí, 30.5., máme kupovat stodolu, tak, jak Panna Maria chtěla, jakožto útulek posledního času a k zaparkování našich dvou dodávek k zachraňování duší a těl, až pronásledování (nejen) nás křesťanů vypukne: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/26/nase-misijni-cesta-na-jesenicko-pod-ochrannym-plastem-panny-marie/

Stodola se nachází ve Vápenné, okresu Jeseník, jak jsem v blogu výše referovala. Je za 105 tisíc korun a je ve velmi dobrém stavu, je to velmi dobrá cena. Jak tedy víme, je na místě původního cyrilometodějského kláštera!

 

Ve čtvrtek, 26.5.2016, ráno kolem 7 hodiny, přišlo další Zjevení Panny Marie:

„Mé děti,

nezapomeňte koupit stodolu pro vaše dodávky. Již brzy vás povolám, abyste založili komunitu. Začnete v Sopotnici. Někteří křesťané na to už čekají.“ Magda se Panny Marie zeptala: „Máme tedy koupit Sopotnici i Vápennou?“ (Myslela stodolu ve Vápenné a objekt v Sopotnici, který jsme si v úterý na misi na Moravě také prohlíželi.) Panna Maria odvětila: „Podle finančních možností.“

 

Objekt v Sopotnici, o kterém Panna Maria ve zjevení mluvila, je starobylý domeček se zahrádkou a pozemkem a stodolou (- její část je na obrázku vlevo) v Jeseníkách, je na prodej za 230 tisíc celkem, i s pozemkem:

sobotice2

K tomu srovnejte: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/28/poselstvi-panny-marie-jak-dal-2/

 

Že jde o další objekty k realizaci na útulky posledního času v Krtech a ve Vysočanech na Plzeňsku, které jsme si osobně ve středu také prohlédli, víme také: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/28/modleme-se-za-utulky/

 

Pořídit – koupit – budeme moci ještě tolik objektů jako útulky posledního času po celé naší zemi a v rámci komunity, o které Panna Maria ve zjeveních mluvila (dosud máme „jen“ garáže, CHVÁLA PÁNU ZA TO!), kolik financí na ně tímto způsobem dáme dohromady/sebereme. Aktuálně ještě nemáme vybráno na stodolu ve Vápenné, chybí nám do ní ještě 60 tisíc (a v pondělí ji máme už kupovat).

 

Již dříve vyhlášená sbírka na stodolu, jak Panna Maria ve zjevení chtěla – objekty na zřízení dalších útulků posledního času a v rámci Pannou Marií požadované komunity tak dál trvá, děkujeme vám všem, kteří jste již přispěli a děkujeme vám všem, kteří přispějete, o což prosíme, čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Moc vám všem děkujeme, kteří se svými modlitbami a příspěvky podílíte na naší, ale tím i vaší činnosti pro naši Nebeskou Rodinu. Již brzy mnozí z vás sami zakusíte, na čem jste se svými modlitbami a příspěvky podíleli, zvláště vy z vás, kteří dříve či později vyhledáte naše útulky posledního času a komunitu, až pronásledování nejen křesťanů vypukne. Ať už jednorázově, opakovaně či v rámci komunity až do Druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Doba to bude sice těžká, ale my se na vás už teď těšíme! Budete z Čech, Moravy i Slovenska. Pán vás všechny žehnej

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

Reklamy