Poselství Panny Marie: Jak dál


Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:

 

„Mé děti,

 
útoky na Mou milovanou dceru Petru jsou nejsilnější, jaké kdy byly. Satanisté se neštítí používat dvojníků a osobují si právo stvoření dané Hospodinu. Soud s nimi bude tvrdý a spravedlivý. Má milovaná dcera je pod Mým ochranným pláštěm. 
 
Uložila jsem jí zachránit co nejvíce lidských duší. Její ohromné úsilí zachraňuje každý den lidské životy obětí i satanistů. Budiž její dílo dokončeno.
 
Žehnám vám
 
Panna Maria“
 
 
 

 

Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:

 
 
„Mé děti,

 
setkání s Mým Synem se blíží. Buďte sobě navzájem bratry a sestrami. Žijte bez hříchu. Odvrhněte svou minulost a následujte Mého Syna. 
 
Ukládám vám založit komunitu a založit její sídlo mimo Prahu. V nejtěžších časech bude pro všechny křesťany v Praze nebezpečno a tehdy vás všechny zavedu do komunity. 
 
Dbejte, aby sídlem komunity bylo požehnané místo s vlastním pozemkem. Aby v jeho středu stál starobylý dům, který bude zázemím komunity. Aby v něm byl veliký dřevěný kříž.
 
Až přijde čas, vytvoříte kolem komunity stanové městečko a okolní políčka budou plodit potravu pro vás všechny. Komunita se rozroste na několik tisíc zbožných křesťanů.
 
Dbejte, abyste mezi sebe nevpustili myšlenku na odchod z pravé Církve. Buďte stále dobrými katolíky a ctěte svého kněze, vikáře a biskupa, i kdyby setrvávali ve hříchu. Modlete se za ně. Jedině tak dosáhnete jejich očisty. 
 
Buďte bratry a sestrami všem bez rozdílu a modlete se za spásu jejich duší. Poslední soud přijde. 
 
Žehnám vám
 
 
Panna Maria“
 
 
AVE MARIA!
 
 
Děkujeme, Matičko!
 
 
 
 
Petra Bostlová
Reklamy