Boží Ruka zasahuje

Poselství Panny Marie: Jak dál


Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:

 

„Mé děti,

 
útoky na Mou milovanou dceru Petru jsou nejsilnější, jaké kdy byly. Satanisté se neštítí používat dvojníků a osobují si právo stvoření dané Hospodinu. Soud s nimi bude tvrdý a spravedlivý. Má milovaná dcera je pod Mým ochranným pláštěm. 
 
Uložila jsem jí zachránit co nejvíce lidských duší. Její ohromné úsilí zachraňuje každý den lidské životy obětí i satanistů. Budiž její dílo dokončeno.
 
Žehnám vám
 
Panna Maria“
 
 
 

 

Zjevení Panny Marie, 28.5.2016, nad ránem:

 
 
„Mé děti,

 
setkání s Mým Synem se blíží. Buďte sobě navzájem bratry a sestrami. Žijte bez hříchu. Odvrhněte svou minulost a následujte Mého Syna. 
 
Ukládám vám založit komunitu a založit její sídlo mimo Prahu. V nejtěžších časech bude pro všechny křesťany v Praze nebezpečno a tehdy vás všechny zavedu do komunity. 
 
Dbejte, aby sídlem komunity bylo požehnané místo s vlastním pozemkem. Aby v jeho středu stál starobylý dům, který bude zázemím komunity. Aby v něm byl veliký dřevěný kříž.
 
Až přijde čas, vytvoříte kolem komunity stanové městečko a okolní políčka budou plodit potravu pro vás všechny. Komunita se rozroste na několik tisíc zbožných křesťanů.
 
Dbejte, abyste mezi sebe nevpustili myšlenku na odchod z pravé Církve. Buďte stále dobrými katolíky a ctěte svého kněze, vikáře a biskupa, i kdyby setrvávali ve hříchu. Modlete se za ně. Jedině tak dosáhnete jejich očisty. 
 
Buďte bratry a sestrami všem bez rozdílu a modlete se za spásu jejich duší. Poslední soud přijde. 
 
Žehnám vám
 
 
Panna Maria“
 
 
AVE MARIA!
 
 
Děkujeme, Matičko!
 
 
 
 
Petra Bostlová
Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: