Satanistické koncerty v Praze a jejich skutečné pozadí/zázemí:


Ze zednosatanistického oběžníku:
 

———- Původní zpráva ———-
Od: johanna@hell.com
Komu:
Datum: 22. 5. 2016
Předmět: Brutální satanistický fest přímo pod sukní Filipy

„AVE SATANAS 666!

Dokázala jsem zcela odvrhnout pozornost Filipy (pozn. tak zednosatanisti říkají mně). Do poslední chvíle jsme o akci mlčeli,. nevydali jediný oběžník. Sjelo se přes 60 000 nejtvrdších satanistů, krev tekla proudem, maso se válelo všude kolem, psychiatrická léčebna Bohnice za rohem…
Je to neskutečné co se nám dnes povedlo. Inaugurovali jsme dnes nového pomocného biskupa SOČR (pozn. satanistické organizace ČR), poví vám sám, jak se cítil.
Všichni přišli oslavit Satanaela (pozn. Antikrista) do Prahy! Satanael (pozn. Antikrist) mě dnes jmenoval nazpět princeznou pekel. Miluju Satana!
Johanna (Jana Karásková)
sestra princezna“
———- Původní zpráva ———-
Od: b elzebul@hell.com
Komu:
Datum: 22. 5. 2016
Předmět: Nový český biskup SOČR בעל זבוב‎‎

„AVE SATANAS 666!

Dnes na koncertu  AC/DC jsem byl inaugurován novým bratrem biskupem SOČR (pozn. satanistické organizace ČR). Dokonce jsem si změnil kdysi své občanské jméno, aby znělo jako můj milovaný Belzebul. Nyní nastal čas, abych ctil Satana.
Spolu s bratry biskupy plně sloužíme věci satanismu.
Spolupodepsáni
Belzebul
bratr biskup
Fekál
bratr biskup
Koroptil
bratr biskup
Cukrdle
bratr biskup“
 HOSPODINOVO JE KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH! SLÁVA A CHVÁLA JEMU VĚČNĚ! Amen
 Žehnám  vás všechny křížem Kristovým
Petra Bostlová
Reklamy