Další Satanova lest a past na vás, mé čtenáře


Moji milí čtenáři.

 

jak už jsme si zvykli, Nepřítel je záludný a zákeřný. A proto vás chci velmi vážně varovat před akutním nebezpečím a léčkou, kterou na vás satanisti (zase) připravili.

Nebudu zde ani dávat odkaz na stránky, před kterými vás chci tímto varovat. Lidská zvědavost by vás naopak lákala, i ty z vás, kteří jste je dosud ještě neotevřeli, abyste to udělali. A to je přesně to, co nechci.

Vy z mých čtenářů, kteří tyto webové stránky snad pravidelně nebo i nepravidelně čtete, stejně poznáte, jaké webové stránky konkrétně mám na mysli. Ano, jde o veřejnou (selektovanou) diskuzi zednosatanistů mezi sebou, lépe: jejich „špiček“.

 

Před cca dvěma měsíci nás Panna Maria ve zjevení, které jsem také zveřejnila a je možno jej dohledat, varovala, že se nás nepřátelé budou snažit zpochybnit. To se právě děje. Cíleně a programově nově právě na těchto dotyčných stránkách.

 

To však není ten pravý důvod, proč vás velmi varuji před těmito webovými stránkami, abyste je vůbec neotevírali a střežili se jich. Sice nevím, co dobrého by vám mohla přinést interní diskuze masových vrahů, kterými tito tamější diskutující, kromě jediné osoby, paní primátorky, jsou a ani se tím tam netají, ale…

…tím nejvážnějším důvodem je, že, poté, co zjistili, že existují tací čtenáři mých blogů, kteří pravidelně i náhodně zabrousí i na jejich zednosatanistickou diskuzi, patřičně toho zneužili a kromě očividného úmyslu zpochybnit vás úplně ve všem jali se pokoušet natvrdo vás POSEDNOUT. Ano, slyšíte dobře. Celé tyto webové stránky jsou černomodlitebně duchovně negativně nabité satanským nábojem a tamější zednosatanističtí diskutující začali dokonce tam uveřejňovat satanské posedávací texty té jejich satanské hatmatilky, aby vás natvrdo posedli.

Je to, jak jinak, další z jejich ďábelských nápadů: nejrychlejší metoda totiž, jak vás ode mě a informací, které vás mají chránit, účinně a rychle odřezávat, je právě: vás co nejrychleji posednout.

 

PROTO: Prosím, nesedněte jim na lep, tyto webové stránky mající „cosi“ společného s iluminátským okem, nevyhledávejte a vy, kteří je pravidelně nebo i třebas jen náhodně čtete, již více neotevírejte. 

 

Nezahrávejte si, prosím, s peklem, které se tam už ani nepřetvařuje.

 

 

Pán Ježíš vás žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

 

/Má prosba patří i vám, paní primátorko. Váš nápad s pornokostelem kupř. si vysvětluji pod zorným úhlem právě  negativního ovlivnění těch stránek. Tamější cílené ďábelské negativno působí na každého z vás, bez vyjímek. Nikdo z vás není dostatečně imunní proti tomu, aby vyšel beze šrámů. A Vy už víte, že „hra o Vás“ je „hrou“ o celou Prahu a naši zemi./

 

Reklamy