Jak je to se zjeveními Panny Marie, která máme


Je celkem úsměvné, jak zednosatanisti, bezradní už, za ta léta, jak se mě zbavit, jak mě setřást, vymýšlejí neustále vylomeniny a pikle. Již několik let, nemajíce v ruce nic, čeho by se mohli chopit, aspoň se snaží mě zdiskreditovat pomluvami všude v éteru, že jsem psychicky chorá. 🙂 Vždyť celá léta usilovala satanistka Jana Karásková zavřít mě do Bohnic a podobné.

To jim tak nějak nevycházelo, a tak nejnověji zaujali pozici vymyslet si na mě, že jsem lhářka. (Pod vedením superlhářky, satanistky Jany Zezulové.)

 

…Vždyť Panna Maria ve svém nedávném zjevení, před několika týdny, které jsem také zveřejnila, nás varovala, že se nás satanisti budou snažit zpochybnit.

 

Za výchozí bod si vzali zjevení Panny Marie z nedávné doby, které jsem zveřejnila, to o té necudné soše, která se na pár hodin objevila, po pěti letech, před budovou Sazky. https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/29/zjeveni-panny-marie-o-znesvecovani-prahy/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/09/pani-krnacova-a-dalsi-zadne-vylhane-zjeveni-panny-marie-nebylo-znovu-si-dobre-prectete-e-mail-satanistky-jany-zezulove-prosim/

 

Snažíce se všem vemluvit, přesně podle předem připraveného a též k její škodě prozrazeného scénáře Jany Zezulové, že jsem si to zjevení vymyslela, že jsem tedy lhářka a žádná zjevení Panny Marie nemám.

 

Ne, taková zjevení já osobně nemám, copak jsem to kdy kde napsala či řekla??

 

(pozn. Satanistka Jana Zezulová je bez sebe zuřivostí, zvláště po posledních zjevení Panny Marie, kdy nám všem Panna Maria radí, jak jíst a žít, abychom se neznesvěcovali satanizovanými potravinami, a tak neotevírali Satanu a jeho působení v našich životech dveře: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/09/zjeveni-panny-marie-jak-zit/

Proto zvláště z těchto mariánských zjevení je Jana Zezulová zuřivostí bez sebe, protože v reálu u těch, kteří budou dodržovat všechny rady Panny Marie ohledně jídla a další rady, bude mít Jana Zezulová, „hlavní posedávačka České republiky“, jak sama sebe v nedávném zednomailu pasovala, po ďábelské práci, protože k takovému člověku už vůbec nebude mít přístup, a už vůbec ne do něho. Aby ho posedla. A to platí o všech posedávacích démonech.

Představte si to tak, že satanizované potraviny a další věci, jejichž výčet Panna Maria v dotyčných zjevení podává:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/05/ze-zjeveni-panny-marie-recept-na-rezy-panny-marie-dobrou-chut/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/18/co-jist-a-co-nejist-varovani-panny-marie-pred-znesvecenim/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/05/09/zjeveni-panny-marie-jak-zit/

 

, působí jako elektrolyt, který zásadně usnadňuje a umožňuje posednutí.

p.s….a to je i z našeho bezprostředního okolí naše praktická zkušenost posledních týdnů, se kterou se často potýkáme.)

 

Nebozí satanističtí spiklenci však nevěda, že…a to vám poskytuji, zednosatanisti, tuto informaci nyní: Zjevení Panny Marie, která zveřejňuji, a jejichž pravost roky a realita prověřily, nedostávám od Panny Marie já osobně, ale někdo jiný. V případě zjeveních Panny Marie, která zveřejňuji, jedná se o zjevení Panny Marie pro naši modlitební skupinu, z nichž mnohá z nich naši modlitební skupinu svým významem a dosahem překračují, a proto tato konkrétní zjevení Panny Marie zveřejňuji, protože je zveřejňovat mám. Dostáváme jich od Panny Marie, milostí Boží, dokonce mnohem více, zcela konkrétních pro naši práci pro naši Nebeskou Rodinu.

 

Tak, zednosatanisti, teď už to víte, budete si tak „muset“ najít jiný zdroj a výchozí bod vašich blasfémií o mně. Tahle vaše volba, zase, střelila tak nějak vedle. 🙂

 

Žehnám vám všem křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

Petra Bostlová

 

Reklamy