Pozvánka: NA MŠI SVATOU K PANNĚ MARII DO LYSOLAJÍ!


 

2015-04-24 17.35.25

 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

je mi převelikou ctí a radostí pozvat vás k Panně Marii do Lysolají, kde se 12. května 2016 od 17 hodin, Milostí Boží, v předvečer Panny Marie Fatimské, u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, uskuteční s otcem Michalem mše svatá!

 

Děkujeme, Matičko naše!

 

Sejdeme se, kdo z vás můžete, již v 16 hodin na místě, kde začneme modlitbami svatého růžence a korunky k Božímu milosrdenství.

 

Nezapomeňte si s sebou nádoby/láhve na zázračnou vodičku Panny Marie 🙂

 

Na vás se těší a Boží požehnání pro vás vyprošuje

 

Petra Bostlová a přátelé

 

 

2015-09-15 18.30.29

 

Pozvánka k vytištění: Pozvánka Lysolaje květen 2016

 

2014-06-23 17.32.59

 

2014-06-23 17.32.18

Reklamy