Archive for

Pozvánka: NA MŠI SVATOU K PANNĚ MARII DO LYSOLAJÍ!

    Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,   je mi převelikou ctí a radostí pozvat vás k Panně Marii do Lysolají, kde se 12. května 2016 od 17 hodin, Milostí Boží, v předvečer Panny Marie Fatimské, u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, uskuteční s otcem Michalem mše svatá!   Děkujeme, Matičko naše!   Sejdeme se, … Celý příspěvek