Obnovené poutě k Panně Marii do Lysolají, každou sobotu!


Obnovené poutě k Panně Marii do Lysolají, každou sobotu!

2014-06-23 17.32.18

 

Milí čtenáři, poutníci a modlitebníci,

minulou sobotu, 23. dubna, byly obnoveny pravidelné poutě k Panně Marii do Lysolají:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/alarm-vyhlasuji-mimoradnou-pout-za-zachranu-poutniho-mista-panny-marie-v-lysolajich-na-dnes-sobotu-23-dubna/

 

SPOLEČNÉ OBNOVENÉ SOBOTNÍ POUTĚ K PANNĚ MARII DO LYSOLAJÍ se budou konat každou sobotu, od 16 hodin letního času, samozřejmě u kapličky Panny Marie.

 

Společná modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství odstartuje naše společné setkávání s Pannou Marií. Jistě bude následovat modlitba svatého růžence a litanie k Panně Marii, prokládané společnými zpěvy.

 

Tedy se opět společně sejdeme tuto sobotu, 30. dubna 2016, v 16 hodin, u kapličky Panny Marie v Lysolajích.

 

/Kdo neznáte: Do Lysolají se dostanete pražskou MHD, ze stanice metra Dejvická, autobusem č. 160 a 355, zastávka: Lysolaje. Odtud ke kapličce půjdete asi 200 metrů po cestičce dolů do parku, proti proudu potoka. Kapličku nemůžete minout./

 

Nezapomeňte si s sebou vzít prázdné lahve na zázračnou vodičku Panny Marie 🙂

 

 

LYSOLAJE SI VZÍT NEDÁME!

Satanisty ani nikým jiným.

 

A jinak než právě společnými poutěmi a modlitbami na místě, tak, jak nám řekla Panna Maria, naší vroucí vírou a láskou k tomuto svatému místu, se vybojovat nedají.

 

A K TOMU NÁM PANNA MARIA ŽEHNEJ +++

 

 

Dostavujte se, prosím, v hojném počtu a často, těšíme se na vás 🙂

 

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Honzík a přátelé

 

2015-08-22 17.12.57

2015-08-22 16.43.08

 

 

 

Reklamy