Varování satanistům: Budete souzeni za vaše hříchy! VÝZVA VŠEM (nejen) SATANISTŮM K JEJICH OBRÁCENÍ K PÁNU BOHU!


VÝZVA VŠEM SATANISTŮM K JEJICH OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU!

———- Původní zpráva ———-
Od: svataagata@hell.com
Komu:
Datum: 11. 4. 2016
Předmět: Varování satanistům budete souzeni za vaše hříchy

„Chvála Kristu!

Jsme jedni z vás, bývali jsme satanisté, ale oslovila nás Svatá Agáta, abychom vás odvedli od hříchu. Naše patronka zemřela i za vás a vaše hříchy a hříchy vašich předků.
Narodila se na Sicílii, buď v Katánii nebo v Palermu, některé zdroje uvádějí období vlády římského císaře Decia kolem roku 225[1]. Umučena byla přibližně v roce 251 v Katánii.
´Podle legendy, zapsané v římském martyrologiu a ve Zlaté legendě [2]., vytrvale odmítala milostné návrhy a příslib sňatku mocného římského prefekta Quintiana, který ji obvinil z křesťanské víry a odsoudil. Nejdříve byla zavřena do nevěstince, který vlastnila Afrodisia. Ani množství zákazníků tam její přesvědčení nezlomilo. Následně podstoupila mučení římskými vojáky, mimo jiné jí buď uřízli (či kleštěmi utrhli) obě prsa. Proto bývá často zobrazována při tomto mučednickém aktu, a v reprezentačních vyobrazeních je jejím ikonografickým atributem podnos, na kterém nese svá prsa. Tvar jejích uříznutých prsou dal vzniknout legendě o Agátě jako té, která zavedla užívání zvonů.[zdroj?] Jako poslední stupeň mučednictví zhrzený nápadník Agátu odsoudil k smrti upálením. Agáta byla tehdy údajně zachráněna zázračným zemětřesením. Zemřela později na následky svých zranění ve vězení.´
Pamatujte, že vaše zabíjení dětí vám neprojde. Děti migrantů jsou děti jako každé jiné. Vaše hříchy budou sečteny v Pekle. Ještě máte čas obrátit se!
Společenství bývalých satanistů pod záštitou svaté Agáty“
Ze zednosatanistického oběžníku, přímá reakce satanistky Jany Karáskové na výzvu výše:
———- Původní zpráva ———-
Od: johanna@hell.com
Komu:
Datum: 11. 4. 2016
Předmět: Fwd: Varování satanistům budete souzeni za vaše hříchy

„AVE SATANAS 666!
Okamžitě to stáhněte http://zpravy.idnes.cz/mizeni-nezletilych-migrantu-v-nemecku-dh6-/zahranicni.aspx?c=A160411_111712_zahranicni_fka
Nepotřebuju číst, že se ztratilo 5 835 děttí. Utajit! ještě si budou myslet, že jsme jim něco udělali…
Johanna (pozn. Jana Karásková)
sestra pomocnice“
Jistěže, paní Karásková, vždyť jste je rituálně zavraždili Satanovi! Pán Bůh vidí všechno! Pod Jeho Zrakem neutajíte nic! Vy ani my, nikdo z nás, vůbec nic! My všichni budeme souzeni Pánem Ježíšem Kristem, tisíceré běda však těm, kteří slouží Satanovi, dopadnou stejně jako on, Satan, v hořícím jezeře síry, v bolestech a pláči a skřípění zubů, navěky!
Ještě je poslední zbytek času se obrátit! Nepromrhejte tu příležitost, vy všichni, kdož jste se ještě k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše, neobrátili. Satanisté, přidejte se k Společenství bývalých satanistů pod záštitou svaté Agáty! Následujte své bývalé spolubratry a spolusestry z obedience, následujte jejich příkladu a pod záštitou svaté Agáty, vedeni Pannou Marií, následujte Ježíše Krista! Odpustí vám vaše hříchy, když jich budete upřímně a hluboce litovat a prosit Pána Ježíše Krista o odpuštění! Očistí vás, dá vám nový život, s Ním a v Něm, ve vnitřním pokoji, radosti a lásce! Už teď, na Zemi, a což teprve s Ním v Jeho Ráji, po Jeho Druhém příchodu!
NEPROMARNĚTE SVOU ŠANCI!
A k tomu vám žehnám +, ve Jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého! Amen.
Petra Bostlová

5. únor

5.2.   Svatá Agáta
Žila ve 3. století. Narodila se v bohaté a vznešené rodině na Sicílii. Odmítla si vzít Quintiana, pocházejícího ze senátorské rodiny a ten ji za to udal jako křesťanku. Pak přikázal známé kuplířce Afrosii, aby Agátu svedla ke hříchu a odvrátila ji od víry. Po měsíci marného snažení to kuplířka vzdala, protože poznala, že by spíše obměkčila skálu a ohnula železo, než zlomila její zatvrzelost. Agátu opět dovedli k soudu. Radili jí, aby zapřela svou víru a ušetřila si tak hrozné bolesti a mučení. Agáta jim odpověděla: „Železo a okovy připoutají mne ještě pevněji ke Kristu, oheň roznítí více mou lásku a blízká smrt vzbudí mou touhu po něm; Bůh, můj pomocník a ochránce, bude mým těšitelem.“ Tak ji dali natáhnout na skřipec, zbičovat, drápat železnými hřebeny, odřezat ňadra a pálit pochodněmi. V noci k ní Bůh poslal svatého Petra a ten jí rány uzdravil. Po čtyřech dnech byla Agáta odvedena opět před soudce. Když ten viděl, že je dokonale zdravá, myslel si, že jsou to nějaká kouzla a přemlouval ji, ať se pokloní bohům. Ona však vyznala: „Nikdy neodstoupím od Krista, který mě uzdravil.“ Soudce ji nechal položit na střepiny a žhavé uhlí, ale Bůh ji přitom dodával sílu. Země se otřásla a přihlížející lidé se vzbouřili. Zastrašený vladař dal polomrtvou Agátu odnést zpět do žaláře. Nemohla už ani pokleknout, ale naposled se modlila: „Bože můj, děkuji Ti za všechno, že jsi mě miloval a posiloval v utrpení, prosím přijmi mne nyní k sobě!“ Při modlitbě zemřela.
Rok po její smrti došlo k výbuchu Etny. Zoufalí obyvatelé Catanie nesli proti lávě Agátin závoj a žhavý proud se zastavil. Tento závoj se dodnes v Catanii uchovává.
Je patronkou :
kojných, tkalců, pasaček, zvonařů (kvůli podobnosti prsů a zvonů), zlatníků, klenotníků, havířů, hladovějících, obětí znásilnění a týrání, proti znásilnění, proti ohni (k tomuto účelu slouží tzv. Agátiny svíčky, cedulky a chlebíčky, které se rozdrobí do koutů dvora), proti neštěstí, proti rakovině prsu a nemocem prsou, proti zánětům, proti neplodnosti, proti zemětřesení, proti přírodním katastrofám, proti sopečným erupcím, proti výbuchu sopky Etny, proti hladu po zhoubných požárech, za dobré počasí
Atributy:
na míse uťatá ňadra, kleště, pochodeň, pánev se žhavým uhlím, hořící hranice, svíce, pecen chleba, jednorožec jako symbol panenství, nůžky, nůž, závoj.

svatá Agáta
SVATAAGATA

Reklamy