POSELSTVÍ PANNY MARIE Z MEDŽUGORJE Z 2.4. 2016


Poselství Panny Marie z Medžugorje 02. 04. 2016

 

DIGITAL CAMERA

„Drahé děti!

Nemějte tvrdá srdce, uzavřená a strachem naplněná srdce.

Dovolte Mé mateřské lásce, aby je ozářila a naplnila láskou a nadějí, abych vám jako Matka zmírnila bolesti, protože Já je znám, Já jsem je zakusila.

Bolest pozvedá a je i největší modlitba.

Můj Syn má zvláštním způsobem rád ty, kteří trpí bolesti. 

Mne poslal, abych vám je zmírnila a přinesla naději.

 

Důvěřujte v Něj. Vím, že je vám těžko, protože kolem sebe vidíte stále více tmy.

Děti moje, je potřebné ji rozbít modlitbou a láskou. 

Ten, kdo se modlí a miluje, nebojí se, on má naději a milosrdnou lásku, vidí světlo a vidí Mého Syna.

 

Jako svoje apoštoly vás vyzývám, abyste se snažily být příklad milosrdné lásky a naděje.

 

Stále znovu se modlete o co nejvíce lásky, protože milosrdná láska přináší světlo, které rozbíjí každou tmu, přináší Mého Syna.

 

Nebojte se, nejste samy, Já jsem s vámi.

 

Prosím vás, abyste se modlili za svoje pastýře, aby v každém okamžiku měli lásku, 

aby s láskou pracovali pro Mého Syna, skrze Něj a na Jeho památku.

Děkuji vám.“

 

 

AVE MARIA!

 

Děkujeme

Reklamy