Zjevení Panny Marie o stodole. Sbírka pokračuje


Zjevení Panny Marie kolem páté hodiny ranní dne 3.4.2016:

„Mé děti,

satanisti ukradli posvěcenou garáž v Mostě.+ Posvětila jsem pro vás jinou stodolu v…., místě silné úcty k Bohu Otci. Vyhlašte sbírku. K tomu vám žehnám.“

+ měla se stát místem bezpečného zaparkování našich dodávek

 

Jak víte, naši milí čtenáři, pověřením Panny Marie v současné době hledáme vhodnou stodolu k bezpečnému zaparkování a přechování našich dodávek, kterými, až vypukne pronásledování (nejen) křesťanů v plném proudu, jak víme od Panny Marie z Jejího zjevení, máme a budeme zachraňovat duše i těla

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/30/zjeveni-panny-marie-nejen-o-dodavce-a-stodole/

Nyní nám tak Panna Maria, po ukradení připravené stodoly satanisty, připravila a posvětila jinou stodolu (viz zjevení Panny Marie).

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé, tímto, jak Panna Maria žádá, vyhlašuji sbírku k pořízení – zakoupení – této dotyčné stodoly k bezpečnému zaparkování našich dodávek (viz zjevení Panny Marie). Čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Děkujeme vám všem podporovatelům a modlitebníkům předem, bez vašeho účastenství tímto způsobem by mise pro naši Nebeskou Rodinu, kterou děláme, nebyla možná.  Nechť Panna Maria vám a vašim rodinám vyprosí všechny potřebné Boží Milosti na cestě ke spasení. Amen

 

Jinak naše denní práce pro naši Nebeskou Rodinu se aktuálně skládá z příprav a oprav aut a dodávek (dodávek zatím stále dvou) na dobu pronásledování, přestaveb dotyčných garáží na útulky posledního času (4 v Dublovicích u Sedlčan, jedné v Podlázkách a jedné v Čejetičkách u Mladé Boleslavi, jedné v Třebsku u Příbrami, jedné v Mnichově Hradišti, jedné na Hájích – je hotova a dvou v Čimicích v Praze), úprav poutních míst a kapliček Panny Marie a sv. Nauma v Čejetičkách a sv. Metoděje v Podlázkách (na které poté budeme konat společné poutě) a další.

Každodenní a noční modlitební kampaně Ježíš lidstvu jsou samozřejmostí, bez nich by tato naše práce nebyla možná.

 

Děkujeme vám za vaši podporu

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

Reklamy