Pronásledování trvá. Chraňte se


Ze zednosatanistického oběžníku:

———- Původní zpráva ———-
Od:
Komu:
Datum: 24. 3. 2016
Předmět: Akce Rodina

„AVE SATANAS 666!

Akci Rodina jste totálně posrali! (pozn. Minulý týden proběhla akce satanistů pronásledování našich rodin. Tito satanisti usilovali povraždit naše rodiče.) Nebýt prvního úspěchu jste úplněě na nule. (pozn. „úspěchem“ míní to, že se jim podařilo zavraždit R. tatínka. Zítra má pohřeb.) Děkujte sestře Vítězné. (pozn. Janě Zezulové. Která se tím pyšní, že se jí podařilo zavraždit R. tatínka. Usilovala zavraždit také jeho maminku, moji maminku, Magdina tatínka atd.)

sestra dietářka“

Panna Maria ve zjevení minulý týden nás upozornila na tyto jejich snahy, snahy satanistů, povraždit naše rodiny, stejně jako povraždit převážně starší lidi kolem nás. Znovu vás všechny nabádám vytisknout si, nechat si požehnat a nosit škapulíř svatého Antonína z Padovy:
Satanisti jeho účinek, ochranu skrze něj, nemohou probít (zrušit).
Tímto znovu upozorňuji na patřičný blog:
– s tím, že v jeho obsahu znovu zveřejňuji podobu škapulíře svatého Antonína. Jak jste někteří z vás zjistili, po jeho uveřejnění minulý týden, během několika dnů, satanisti zasáhli do souboru pdf a udělali v něm změny. Přičemž se poté nedalo škapulíř řádně vytisknout.
Jak píši, podobu škapulíře k jeho vytištění jsem nyní zveřejnila znovu, nově, není však vyloučené, že satanisti opět zasáhnou a patřičný soubor poškodí.
Stane-li se to, napište si mi o podobu škapulíře svatého Antonína osobně, nemáte-li ho přesto ještě, na můj e-mail, pošlu vám jej soukromě. Má e-mailová adresa je: kancelar@sdeo.cz
Aspoň vidíte, jak silný je ochranný účinek škapulíře svatého Antonína z Padovy (když kvůli němu satanisti tak šílí).
Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i vaše rodiny
NECHŤ JE NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICE, BŮH OTEC, SYN A DUCH SVATÝ, VĚČNĚ VELEBEN Amen
Petra Bostlová
Reklamy