RADOSTNÉ VELIKONOCE


Naši milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé,

přejeme vám všem radost ze Vzkříšeného Pána Ježíše Krista, našeho Dobrého Pastýře, Spasitele a Vykupitele.

Nechť náš Pán Ježíš vás a vaše rodiny žehná, vede a ochraňuje,

na přímluvu Panny Marie,

a dovede nás všechny (pro některé: zpět) do Jeho Ovčince

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

 

Velikonoční přání

Reklamy