Zjevení Panny Marie: Sbírka na útulky posledního času, kapličky svatých věrozvěstů a dodávky pokračuje


Již jste četli: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/01/panna-maria-ve-zjeveni-na-nas-velmi-specha-s-prestavbou-garazi-na-utulky-a-dalsi-pomuzete-nam/

Pokračování:

Zjevení Panny Marie, čtvrtek, 11.3.2016, nad ránem:

„Mé děti,

okamžik výběru se blíží. Určila jsem vám pořídit dodávku. Satanisté všemožně skupují všechny vhodné dodávky, bude se stávat, že vámi vyhlédnutá dodávka bude právě v tu chvíli prodána. Úklady Satana ale nezmaří Mé rozhodnutí, abyste byli připraveni na konec světa. Satan ovládá vše spojené s novými věcmi. Mé děti tu věc nazývají čip, skrze kterou vládne Satan věcem. Proto toliko věcí čipů nepotřebujících v sobě nosí čip. V okamžiku vlády Satana nad Zemí vypne čipem všechno, co pod čipem setrvává. Vyhněte se proto dodávkám, které jsou řízeny ďábelským nástrojem.

Určila jsem vám pořídit dodávku. Tu, která pro vás byla nachystána, všemi úklady satanisté zakoupili před vaším výjezdem a již byla zničena, aby se vám nedostala do rukou. Další vybrané dodávky již nejsou tolik požehnané. Satan se bude snažit znemožnit vám přípravu na konec světa. Proto nakonec pořiďte dvě dodávky a oběma požehnejte Mým jménem. Vozte sebou vždy požehnané předměty a ve vozidle nechte růženec na znamení Mé vlády nad tím vozem.

Pečujte o ně a buďte připraveni s nimi vykonat pouť k zastavení mořského hada ve Španělsku. Včas vám dám vědět, kterým vozem pojedete. Neurčím vám předem jakým, aby se na ten vůz satanisté nesoustředili. Vězte, že pouť lze nyní vykonat pouze vašimi požehnanými …….

A k tomu vám žehnám se svou nekonečnou láskou k vám Mým milovaným dětem.

Panna Maria“

 

Ano, Milostí Boží jsme v pátek, 12.března, navzdory velikému tlaku satanistů, zakoupili dodávky, přesně tak a přesně ty, které Panna Maria chtěla. AVE MARIA!

Tady je máme. I s naší řidičkou Magdou 🙂 :

Fotografie0091

Fotografie0090

Fotografie0096

Fotografie0094

Fotografie0100

 

DĚKUJEME VŠEM VÁM, NAŠIM DÁRCŮM!

 

Panna Maria nám ve zjevení řekla, že těmito dodávkami budeme zachraňovat duše i těla.

 

A naše Nebeská Maminka pokračuje ve slovu :

 

Zjevení Panny Marie, dnes, v pondělí, 14.3.2016, v brzkých ranních hodinách:

„Mé děti,

satanisté se všemi způsoby pokoušejí zastavit vaši práci v Božím plánu. Budou vás zpochybňovat. Nejste však jedinými, koho jsem povolala, aby sloužil v Božím plánu záchrany. Budou se snažit zničit vaše dodávky, když zjistili, že je nemáte kam uschovat v mezičase.

Jděte a vyhlašte záměr pořídit stodolu, kde budou obě auta bezpečně ukryta. Hledejte vhodný objekt a vyhlašte sbírku. Oslovujte křesťany, zda vám poskytnou stodolu pro vaše účely. Opravujte vaše dodávky a buďte připraveni s nimi vyrazit na misi do Španělska.

Nyní spěchejte s opravami dodávek i kapliček Církve zbytku. Modlete se za své nepřátele. Tím je oslabíte a přivedete zpět k Bohu. Dávejte velmi pozor na ženy naplněné zlobou, které slouží Satanovi. Jedna z vás se stala největším odpůrcem Božího plánu+. Modlete se i za ni.

K tomu vám žehnám

Panna Maria“

 

/ + Jak víte, Jana Zezulová, bývalá členka našeho nejužšího modlitebního a poutního týmu. 😦 /

 

 

PROSÍME VÁS, NAŠE MODLITEBNÍKY, PŘÍZNIVCE A PODPOROVATELE, VLASTNÍTE-LI TAKOVÉ MÍSTO V PRAZE, KDE BYCHOM NAŠE DODÁVKY MOHLI V BEZPEČÍ ZAPARKOVAT (kupř. stodolu, uzamykatelnou velkou kůlnu či zamykatelný dvůr či ohrazenou zahradu) a jste ochotni nám s bezpečným zaparkováním dodávek pomoci, spojte se prosím se mnou na: kancelar@sdeo.cz. DĚKUJEME!

 

Prosíme také o pokračování sbírky. Tímto vyhlašuji sbírku, jak Panna Maria ve zjevení chtěla, čísla účtu jsou stále táž: pro Českou republiku: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330

Za výtěžek pořídíme bezpečné parkování pro tyto dvě dodávky, jejich nutné opravy a pokračování oprav kapliček svatého Nauma, svatého Metoděje a svatého Gorazda a přestaveb útulků posledního času:

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Zavřeme společně pekelné jícny pro Armageddon

Také svatí a mučedníci nám přicházejí na pomoc…Panna Maria činí:

Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/06/objevili-jsme-milosti-bozi-v-mnichove-hradisti-tajny-klaster-svateho-gorazda-halelujah-zaka-cyrila-a-metodeje-a-metodejova-nastupce-biskupa/

 

Za posledně vybrané peníze – https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/01/panna-maria-ve-zjeveni-na-nas-velmi-specha-s-prestavbou-garazi-na-utulky-a-dalsi-pomuzete-nam/ – jsme pořídili právě tyto dvě dodávky.

DĚKUJEME VŠEM VÁM DÁRCŮM A ZA VAŠE MODLITBY!

 

Panna Maria nechť vám vyprosí a rozmnoží všechny potřebné Milosti vám i vašim rodinám

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Honzík a Jura

Reklamy