Archive for

ZÁSADNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE K NÁM: O SOUČASNÉM STAVU CÍRKVE A CO DĚLAT

  Poselství Panny Marie, k ránu 10.března 2016: Poselství Panny Marie: „Mé děti, Satan se velmi snaží rozdělit duchovenstvo a ovečky Boží. Nedovolte jim to. I přes nesouhlas s kroky falešného papeže ctěte kněze svého, nevěda oni, že pravým zástupcem Mého milovaného syna Ježíše na Zemi je Můj milovaný Boží syn Benedikt. Nastal čas, kdy … Celý příspěvek