Objevili jsme, Milostí Boží, v Mnichově Hradišti, tajný klášter svatého Gorazda! HALELUJAH! Žáka Cyrila a Metoděje a Metodějova nástupce, (arci)biskupa


 

Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: adramelech@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 6. 3. 2016
Předmět: Zastavme společně Filipu

 

„AVE SATANAS 666!

Děláme psí kusy, abychom zarazili archeologické výkopy a zvelebování příbytků církve zbytku. Mohutně znesvěcujeme odkrytá místa menstruační krví, ženskou močí a spermatem.

Filipa (pozn. tak mi zednosatanisti říkají) odkryla klášter sv. Nauma v Čejetičkách, klášterní školu sv. Metoděje v Podlázkách a naštěstí příliš neznesvětila naše pohanské obětiště na troskách nejzápadněji položeného chrámu moravských křesťanů, tajného kláštera sv. Gorazda v Mnichově Hradišti, který sem uprchl se svými učedníky po pronásledování ze strany našeho milovaného satanisty Wichinga, který svými činy vytrvale rozbíjel křesťanskou zbožnost již v 9. století na pozicích nitranského biskupa a moravského arcibiskupa. Když jsme tento chrám v 19. století objevili, pečlivě jsme je rozbili a odtěžili a na jeho vrcholcích jsme vytvořili pohanské obětiště. Bratr Sadista ho správcuje již 25. rokem.

Filipa nás také nepříjemně zaskočila skoupením nemovitostí na okraji pekelného jícnu v Dublovicích. Zřejmě si chudinka neuvědomila, že po otevření pekelného jícnu tento pohltí modlící se Filipu jako první. (pozn. teolog, pane Halíku, a nezná sílu modlitby??)Boj s Filipou nyní probíhá elektronicky, akusticky pomocí infrazvuku a ultrazvuku, psychodiagnosticky, okultně. Modleme se proto společně černě za zastavení Filipy!

Adramelech (pozn. Tomáš Halík)
bratr hlavní teolog“

No, pane Halíku, já bych Vám mnohem spíš radila, co nejrychleji se zase vrátit ke Kristu – a z úkonů kajícnosti do Druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista ani nevylézt…
Petra Bostlová

 

 

Gorazd

Svatý Gorazd na vitráži v nitranské katedrále sv. Jimrama

„Svatý Gorazd (asi 840?900?) patří spolu s Cyrilem, Metodějem, Klimentem, Angelárem, Naumem a Sávou k tzv. sv. Sedmipočetníkům. V křesťanském církevním kalendáři připadá jeho svátek na 27.7.

Pocházel z významné rodiny žijící pravděpodobně poblíž Nitry (snad v místě dnešní vesnice Močenok[zdroj?]). Stal se žákem Soluňských bratří a v roce 868 byl v Římě spolu s dalšími jejich učedníky vysvěcen na kněze. Pro své mimořádné vzdělání, diplomatické schopnosti a také moravský původ si jej před svou smrtí arcibiskup Metoděj vyvolil za svého nástupce v čele moravské církve. To však bylo v rozporu s kanonickým právem, neboť nového arcibiskupa mohl jmenovat pouze papež, a Metoděj zemřel dřív, než mohl svůj postup obhájit. Nitranský biskup Wiching volbu neuznal a u nového papeže Štěpána V. navíc dosáhl zákazu slovanské liturgie. Žáci Cyrila a Metoděje byli pronásledováni, mučeni, vězněni a roku 886 vyhnáni z Velké Moravy.

Další Gorazdovy osudy nejsou spolehlivě doloženy, je ale možné že ze země vyhnán nebyl a po propuštění z vězení se pravděpodobně stáhl ke dvoru některého velmože. Existují domněnky, že po smrti knížete Svatopluka při obnovení moravské církevní organizace kolem roku 900 byl právě sv. Gorazd vysvěcen na biskupa a povýšen na moravského arcibiskupa.

Po vpádu Maďarů do Karpatské kotliny počátkem 10. století byl pravděpodobně nucen utéct do zahraničí. Historické prameny se však rozcházejí v určení místa jeho dalšího působení. Je možné, že působil v Krakově na území dnešního Polska, Čechách (existuje např. místní tradice, že byl zakladatelem Horažďovic, což může být ale pouze lidová etymologie) nebo v Bulharsku (kam možná odešel s vyhnanci už v roce 886). Právě v Bulharsku, kde je zařazen do seznamu svatých Sedmipočetníků, je jeho památka zvláště živá. Jedna bulharská legenda vypráví o jeho sesazení z biskupského stolce a věznění.

Protože velmi dobře znal svého učitele sv. Metoděje, dá se předpokládat, že je autorem jeho životopisu Život Metodějův.

V křesťanském církevním kalendáři je od roku 1967 svátek sv. Gorazda slaven 27. 7. (dříve 17. 7.)

V roce 1939 mu byl zasvěcen Kostel svatého Gorazda v Olomouci. Atributy sv. Gorazda jsou mitra, berla a dvojitý kříž. Dalšími variantami jména tohoto světce jsou Horymír či Montanus. Slovo gorazd dříve znamenalo člověk z hor (goral), zkušený či zdatný a je možné, že se v tomto případě jednalo spíše o přezdívku, než o vlastní jméno. Později si totéž jméno zvolil biskup pravoslavné církve Matěj Pavlík (18791942).“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gorazd

 

 

Souvisejícící:

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/09/take-mucednici-nam-prichazeji-na-pomoc-panna-maria-cini/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/20/milosti-bozi-vedeni-pannou-marii-odkryli-jsme-puvodni-klasterni-skolu-svateho-metodeje-halelujah/

 

Reklamy