Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!


Moji drazí čtenáři, modlitebníci a poutníci, podporovatelé,

 

jak víte z mých blogů, v současné době, kromě každodenních a každonočních modlitebních kampaní, budujeme útulky pro čas veřejného pronásledování Církve, které se k nám horempádem rychle blíží…https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/15/nase-cinnost-pro-pannu-marii-pokracuje-pomuzete-nam/

 

V té souvislosti nás Panna Maria před pár týdny začala vést také na zapomenutá duchovní místa samotného zrodu křesťanství u nás. Zapomenutá úmyslně. Nebo lépe řečeno: Satanisty nám ukradená!

 

Dokonce, jak se nyní zdá, předsunula Panna Maria tuto prioritu v tomto momentu nad všechny ostatní a my rychle, milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkrýváme jeden památník našich věrozvěstů za druhým!

 

Jako první, jak víte z mých blogů, u Mladé Boleslavi, předminulý víkend, jsme odkryli poustevnu a pozdější klášter svatého Nauma, jednoho z pěti žáků svatého Cyrila a Metoděje: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/09/take-mucednici-nam-prichazeji-na-pomoc-panna-maria-cini/

který, spolu s dalšími žáky obou věrozvěstů – Gorazdem, Klimentem, Sávou a Angelárem – přišel na Velkou Moravu šířit křesťanskou víru.

 

…A tento týden, v úterý, objev (také u Mladé Boleslavi) následovalo odkrytí dokonce původní klášterní školy založené samotným svatým Metodějem!

 

Z poselství Panny Marie, před půlnocí 17.2.2016:

„Mé milované děti,

odkryli jste klášterní školu Boží Moudrosti založenou samotným svatým Metodějem. Satanisti z toho šílí. Buďte soudržní. Budou na vás veliké útoky. Pokračujte v práci. Žehnám vám“

 

 

A co na to satanisti…

 

Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: kosanova@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 18. 2. 2016
Předmět: Podlázky jen tak nedáme

 

„AVE SATANAS 666!

Filipa (pozn. tak zednosatanisti říkají mně) nás nemile překvapila zničením okultního památníku Podlázky. Odstranili bludný strom, kořen zla, žábu i hada. Jako vrchní čarodějnice mohutně zaklínám Filipu všelikými nemocemi a hlubokým smutkem. Sypu na ní pařáty obětovaných slepiček a klubko zmijí, chuchvalce prachů a pavučiny plné hladových pavouků.

Od včerejšího dne provádím zakletí odkrytého čarodějného místa a naopak jí budeme svádět dolů k učitelskému stolu, kde ať vykope svůj hrob.

Madame de Koschan (pozn. Marcela Košanová)
vrchní čarodějnice pro ČR“

 

 

 

Panna Maria nám už odkrytím poutního místa svatého Nauma prozradila, že tím bylo započato dílo potřebné k dokončení porážky Satana.

 

Nyní tedy pokračujeme v odkrývání poutního místa svatého Metoděje. Pravděpodobně nás Panna Maria takto i nadále povede do svatých míst postupně zřejmě všech věrozvěstů i s jejich žáky. To znamená ještě svatých Cyrila,  Gorazda, Klimenta, Sávy a Angelára. Do svatých míst, které byly satanisty během věků záměrně zničeny, znesvěceny, pošpiněny a nám zatajeny! Je to krok nezbytný k očištění samotných kořenů naší katolické víry v Čechách a na Slovensku, a tedy k duchovnímu uzdravení našich národů.

 

Všechna tato svatá místa (a všechna následná) našich duchovně zbídačených národů, vedeni Pannou Marií, v současnosti fyzicky a duchovně očišťujeme a poté všechna zpřístupníme a budeme vykonávat a pořádat na tato svatá poutní místa společné veřejné poutě.

Jak se ukazuje, bez tohoto kroku zřejmě není možné duchovní uzdravení našich národů.

 

Děkujeme vám všem, kteří se již podílíte na naší činnosti modlitebními přímluvami a finančními příspěvky. Bez vás by tato naše i vaše práce pro naši Nebeskou Rodinu nebyla možná, jelikož je duchovně, fyzicky i finančně značně náročná (viz blogy kupř):

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Zavřeme společně pekelné jícny pro Armageddon

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/15/nase-cinnost-pro-pannu-marii-pokracuje-pomuzete-nam/

 

Číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem předem za vaši modlitební a finanční podporu i tohoto fascinujícího projektu, jehož výsledky již brzy budete mít možnost sami osobně a na vlastní oči zažít.

 

O výsledcích vás budeme průběžně informovat. První blog tohoto typu, i s fotodokumentací, připravujeme.

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Honzík a Juraj