Archive for

Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!

Moji drazí čtenáři, modlitebníci a poutníci, podporovatelé,   jak víte z mých blogů, v současné době, kromě každodenních a každonočních modlitebních kampaní, budujeme útulky pro čas veřejného pronásledování Církve, které se k nám horempádem rychle blíží…https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/15/nase-cinnost-pro-pannu-marii-pokracuje-pomuzete-nam/   V té souvislosti nás Panna Maria před pár týdny začala vést také na zapomenutá duchovní místa samotného zrodu … Celý příspěvek