Naše činnost pro Pannu Marii pokračuje, pomůžete nám?


Naši milí čtenáři, modlitebníci a podporovatelé,

jak víte, v této době, kromě pořádání každodenních modlitebních kampaní, ke kterým se můžete přidat z vašeho domova: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/15/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-15-2-21-2-2016-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-prosba-prosime-boha-otce-nejsvetejsi-bozi-trojici-o-bozi-bic/

pracujeme na budování útulků posledního času (viz poselství Varování):

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/12/22/ze-zjeveni-panny-marie-pripravujeme-nahradni-prostory-pro-mse-svate-pojizdnost-nasivasi-modlitebni-skupiny-a-jezdime-zehnat-a-modlit-se-po-cr-a-slovensku-aneb-priprava-na-nadchazejici-dobu-verejne/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/11/4965/

 

V nich budou vysluhovány mše svaté a budou sloužit jako útočiště pro nás všechny za pronásledování Církve před Druhým příchodem našeho Pána Ježíše Krista.

 

Panna Maria nám ukázala několik prostor, které máme do této podoby útulků posledního času upravit. (Zatím jsou to: 3 prostory v Dublovicích ve Středních Čechách, 3 prostory v Mladé Boleslavi, prostory v Mnichově Hradišti a u Příbrami, v Milovicích a v Praze v Čimicích a na Hájích. S budováním útulku jsme zatím hotovi na Hájích a rozdělané máme v různé úrovni v Milovicích, Čimicích, Mladé Boleslavi a Dublovicích.) Mnohé z nich mají být zároveň plombou pekelného jícnu, kudy by nejméně za Armageddonu proudily z pekla démoni, kdyby nedošlo na těchto místech k vybudování takových útulků.

 

Další významností se ukázalo, že prací na těcho útulcích, vedeni Pannou Marií, odkrýváme významné duchovní památky naší země. AVE MARIA! https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/09/take-mucednici-nam-prichazeji-na-pomoc-panna-maria-cini/

Které sehrají významnou roli v porážce Satana v naší zemi, jak víme od Panny Marie.

Nyní dokončujeme zvelebování právě v blogu výše zmíněné poustevny a utajeného skalního kláštera svatého Nauma, žáka svatých Cyrila a Metoděje, jejich souputníka, u Mladé Boleslavi.  (Po dokončení útulku na místě satanisty rozmeteného románského kostela Panny Marie v Praze na Hájích.)

 

A chystáme se na odkrývání dalších podobných míst dalších našich významných a mnohdy zapomenutých světců České země, prvopočátku křesťanství u nás. Jak se ukázalo, s naší prací pro Pannu Marii a spásu duší významně souvisí.

 

Nyní je tato činnost v současné době, kromě modlitebních kampaní, jak jsem uvedla výše, hlavní činností naší modlitebně poutní skupiny. Tedy: budování těchto konkrétních útulků posledního času a odkrývání zapomenutých poutních míst pokladu křesťanství naší země a obnovování satanisty rozprášených kaplí. Tak, jak nás Panna Maria vede a od nás ve zjeveních konkrétně žádá.

 

Prosíme vás, naši příznivci, o modlitby a finanční přispění, abychom všechny tyto výše zmíněné (a často finančně nákladné) činnosti pro Pannu Marii a pro nás všechny, jak Panna Maria chce, mohli i nadále vykonávat a dovedli do zdárného cíle.

Číslo účtu je: pro Českou republiku: 2200438778/2010, pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem

 

Panna Maria nechť pro vás a vaše rodiny vyprosí všechny potřebné milosti

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

 

 

pozn. V jednom z nedávných zednomailů jste si v mém blogu mohli přečíst, že satanisti odčerpávají naše konto. Protože se na to ptáte, zde odpovídám: Nesmíte zapomenout, že satanisti jsou velcí lháři. Z peneženek nám žádné peníze neubírají, protože nemohou (!) a z konta nám také žádné peníze nemizí. Ano, tato mise pro Pannu Marii je finačně náročná, jak dlouhými i kratšími cestami, stavebními pracemi a nejrůznějšími položkami. Ano, satanisti se nás již od začátku naší činnosti pro Pána snaží finačně zruinovat a i tudy drtit, a tak i víte z mých blogů, jak často rozbíjeli naše auta a další pro naši činnost potřebné věci a že se vyskytovaly položky, které jsme pak museli zaplatit. Toto všechno nelze jinak zvládnout než modlitbou, modlitba je řešení, v žádném případě zastavení naší činnosti pro Pána a Pannu Marii ( K čemuž se nás satanisti právě i tímo způsobem snaží přinutit). Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Reklamy