Také svatí a mučedníci nám přicházejí na pomoc…Panna Maria činí:


 

Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: orko666stan@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 8. 2. 2016
Předmět: ALARM! Zneuctění obětiště a znovuobjevení poustevny sv. Nauma

 

„AVE SATANAS 666!

Filipa (pozn. tak říkají zednosatanisti mně) objevila naše obětiště v Mladé Boleslavi u (pozn. satanistického) Templu Sahara. Odnesla kosti, oběšencův provaz, poškodila obětní místa a odkryla archeologickou vykopávkou poustevnu a pozdější utajený klášter sv. Nauma. Vrátili jsme se právě z ranní expedice na místo zkázy. Vše je poničené, naopak ikonostas září na odkrytém schodišti. Přežehnali jsme to tam a udělali tam nezbytné oběti na usmíření Satana za takovou urážku. (pozn. 😦  )

Musíme to opět zasypat. Pokud bude pokračovat i v dalších archeologických lokalitách, bude posilovat kult falešného Ježíše.

Satan nás mocně veď a ochraňuj

Orkostan (pozn. nejspíš se jedná o Marka Orko Váchu, katolického kněze a publicistu? 😦  )
bratr teolog“

Ano, byli jsme tam. (V sobotu až neděli, 6.-7.2.2016) S naší modlitební skupinou.
A dvakrát se nám na místě zjevila Panna Maria s instruktážním poselstvím. AVE MARIA!

Svatý Naum

svatý Naum

 

„Svatý Naum (cca 840910), žák svatého Cyrila a svatého Metoděje. Pocházel z urozené rodiny, ale rozhodl se vzdát bohatství a následoval věrozvěsty v jejich cestě na území Velké Moravy na pozvání knížete Rostislava.

Po smrti svatého Metoděje a vyhnání jeho následovníků knížetem Svatoplukem z území Velké Moravy odešel spolu s ostatními na krátkou dobu do Bělehradu, pod ochranu bulharského vazala knížete Radislava, který jej později poslal společně s dalšími žáky věrozvěstů (např. svatým Klimentem Ochridským) do tehdejšího hlavního bulharského města Plisky, kde vytvořili známou Plisecko-preslavskou literární školu, jejímž žákem byl i sám bulharský panovník car Symeon.

Později se odebral šířit staroslověnskou liturgii na území Makedonie, tehdy náležejícího k Bulharsku, kde jižně od města Ochrid založil klášter, který dnes nese jeho jméno.

Klášter

Klášter Sv. Nauma

Leží v nejjižnější části Republiky Makedonie na břehu Ochridského jezera nedaleko pramenů řeky Černý Drim a hranice s Albánií. Svatý Naum jej založil okolo roku 905. Po většinu doby své existence byl významným kulturním centrem a poutním místem.

Kostel ležící na území kláštera je proslulý bohatou freskovou výzdobou a je plně zpřístupněn turistům.“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Naum

A (nejen) pro pan Váchu…: Pane Vácho, vraťte se zpátky ke Kristu, co to děláte?! Proste Pána Ježíše o odpuštění, pro Vás, Vaši manželku i Vaše děti. Copak nevíte, jako kněz a teolog, kam tato cesta vede? Že do věčného utrpení v pekelných mukách, a to navždy! Litujte svých hříchů, proste Pána Ježíše o odpuštění a vraťte se k Němu. Opravdu za tu věčnou mizérii chcete vyměnit nádherné dědictví s Pánem Ježíšem v Jeho Ráji, v pokoji lásce a harmonii? Vratťe se zpátky ke Kristu.  A stejně vy všichni ostatní satanisti.
Žehnám vás všechny drahocennou Krví našeho Pána Ježíše Krista
Sláva a chvála buď Nejsvětější Boží Trojici, Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému navěky! Amen
Petra Bostlová