Všem satanistům, ateistům a všem, kteří nežijí podle Pána Boha: NEVĚŘTE LŽÍM SATANA, TOHO LHÁŘE A VRAHA A UTEČTE OD NĚJ, DOKUD JE ČAS! Je ho již velmi málo!


Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 2. 2. 2016
Předmět: VAROVÁNÍ SATANAELA: Kdo uvěří v Krista, dopadne stejně jako on a další

 

„AVE SATANAS 666!

Mluvím k vám jako váš milovaný Vykupitel a Král králů (pozn. ehm….) Můj Otec (pozn. Satan) vám zajistil moc, slávu,. peníze a nenávist. Vládneme celému Světu. Satanismus je neporazitelnáý. A přijde jeden malý Bobek a uvěří si včera v Krista při satanistické zpovědi bratra Strizathora. Vše mě bylo okamžitě ohlášeno. Otec se ničeho nedopustil, kobnal jak mu velí svědomí. Na nic jsem nečekal a konal jsem. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1063938-lasko-mne-ubyva-sil-zemrel-pavel-bobek

(pozn. Ano, také podle mých informací ve skutečnosti zpěváka Pavla Bobka tehdy, v roce 2013, zavraždil Antikrist, po pár měsících jeho pobytu tu v Praze/ČR – je tu, s přestávkami, od května 2013. To proto, že měl Pavel Bobek vidění Panny Marie a uvěřil v Pána Ježíše Krista! HALELUJAH!)

Jsem sudí vašeho života a vládnu Nebi, Zemi, Peklu, Ráji. (pozn. TY LHÁŘI. VLÁDNEŠ AKORÁT TAK LIDSKÉ HAMIŽNOSTI. SPOLU S TVÝM TÁTOU SATANEM, FALEŠNÝM PROROKEM A TVÝMI NAIVNÍMI, HAMIŽNÝMI, PO ZLU SE PACHTÍCÍMI OTROKY, SKONČÍŠ V JEZEŘE ŽHAVÉ SÍRY. V PEKLE. NAVĚKY. KAM JEDINĚ PATŘÍŠ.)

Satanael (pozn. Antikrist)
KRÁL KRÁLŮ (pozn. cho cho, KRÁL KRÁLŮ JE JEDINÝ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, ty lháři a vrahu.)

SLÁVA A CHVÁLA NAVĚKY BUĎ JEDINÉMU BOHU: HOSPODINU, STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ A VŠEHO A VŠECH! Amen
…A aby věrná otrokyně Satana a Antikrista, Jana Karásková, hned nepřispěchala…
———- Původní zpráva ———-
Od: valpurga@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 2. 2. 2016
Předmět: Varování

„AVE SATANAS 666!

Neserte mě varuju vás Gross zemřel na otravu uraniem (pozn. UVĚŘIL V KRISTA!), Míla Ransdorf dostal Pepku 666 (pozn. UVĚŘIL V KRISTA!), kmotr Mrázek uvěřil v Krista (pozn. HALELUJAH!) a paf, Bobek uvěřil v Krista (pozn. HALELUJAH!). Neserte mě. Ježíš do … (pozn. uráží Pána Ježíše) !

Valpurga (pozn. Jana Karásková)
sestra princezna“

VŠEM SATANISTŮM: RADĚJI POLOŽTE SVŮJ ŽIVOT, BUDE-LI TŘEBA, NEŽ SVOU DUŠI V PEKLE!  Život není nejvyšší hodnota – ale duše! Je to souboj o duše. Duše je nesmrtelná a po smrti buď odchází k Pánu Ježíši do Nebe a Ráje, žil-li člověk s Pánem Ježíšem za svého života, s mezičlánkem očistce, kromě svatých lidí, jejich duše jdou přímo do Nebe k Pánu Ježíši. Nebo, žil-li člověk proti Bohu a sloužil-li Satanovi za svého života a Satana se nikdy nevzdal, taková duše po smrti propadá Peklu! Navždy! Navždy pak trpí a není jí již žádné pomoci! Peklo je místo hrozivé bolesti, nářku a utrpení. A nedá se s tím už nic dělat. To je opravdu navždy!
CHTĚJME PŘECE VŠICHNI ŽÍT NAVĚKY V RADOSTI, LÁSCE A HARMONII! S NAŠIMI MILOVANÝMI, S NAŠIMI RODINAMI. A PRÁVĚ TAKOVÝ JE RÁJ, JE NEBE, JE VĚČNÝ ŽIVOT S PÁNEM JEŽÍŠEM. NAVŽDY!
CHTĚJME SE VŠICHNI DOSTAT DO NEBE!
(pozn. Proto: Litujme svých hříchů, svých provinění a prosme Pána Ježíše za odpuštění! Odpustí nám, budeme-li upřímně litovat svých hříchů. A dá nám život věčný, s Ním v Ráji, život v radosti, lásce a harmonii.)

Žehnám vás všechny láskou našeho Pána Ježíše Krista

Petra Bostlová
Reklamy