Antikrist v Praze, Boží Ruka zasahuje, Satan v Bruselu, Satan v Praze

Koupě garáží v Dublovicích dokončena, děkujeme vám!


Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

děkujeme vám všem, kteří jste svými příspěvky a modlitbami umožnili koupi 3 garáží v Dublovicích ve Středních Čechách: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/11/4965/

které, spolu s ostatními garážemi, máme, na žádost Panny Marie, upravit do budoucích útulků (viz poselství Varování), ve kterých se budou, v časech otevřeného pronásledování Církve, konat mše svaté a uzavřou pekelné jícny: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/11/4965/ (pozn. A budou místem spočinutí a pokoje pro z domova vyhnané pronásledované křesťany.)

 

S velkou radostí vám tímto oznamuji, že koupě těchto 3 konkrétních dublovických garáží byla úspěšně, MILOSTÍ BOŽÍ, minulý týden dokončena. HALELUJAH!

 

Dovolíme si finační prostředky, které od vás přišly a které přesáhly částku vynaloženou na samotnou koupi garáží, použít na rekonstrukce těchto garáží do podoby, jak nám určila a jak nás vede Panna Maria.

K tomuto datu to vypadá, že nám Panna Maria určila celkem cca. 11 garáží, které máme rekonstruovat do podoby těchto útulků. (Jejich počet se může i zvýšit.)

Všechny máme nahodit, vybílit a upravit do podoby, „jako bychom v nich sami měli bydlet“, řekla nám Panna Maria.

S rekonstrukčními pracemi na nich jsme již začali, pracujeme na několika z nich zároveň. Pán nám žehná a Panna Maria vede a ochraňuje, takže rekonstrukční práce na nich pokračují rychle. AVE MARIA!

Finanční prostředky, za které vám moc děkujeme, které od vás příjdou na vám známý účet číslo: pro Českou republiku: 2200438778/2010, pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330, tak budou použity na rekonstrukce těchto útulků, jelikož se jedná, vzhledem k počtu prostor, které je nám Pannou Marií uloženo zrekonstruovat, o finančně náročné výdaje (pozn. Případně část z nich může být použita na misijní cestu, pošle-li nás Panna Maria někam v brzké době.)

 

Žehnám vás všechny drahocennou Krví našeho milého Spasitele Pána Ježíše Krista

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

 

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: