Znesvěcení kostelů přestavbou je na spadnutí


 

Ze zednosatanistického oběžníku:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Znesvěcení Tempelína a přestavba kostelů
Datum: 2016-01-16
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„AVE SATANAS 666!

Tempelín byl mohutně znesvěcen. Kristus prostoupil dvě horní patra templu. Musíme je vykouřit. Budeme pouštět modlitební děla. Začali jsme jim znepříjemňovat pobyt.

Dosáhneme vítězství jako již jednou a vyženeme je z našich posvátných míst. Ze světa přišla skvělá zpráva, dokončili jsme vzor nových kostelů ve tvaru dámského střevíčku. Bude mocně znesvěcovat upadlé věřící a udržovat je ve hříchu a smilnění. Kostely budou postupně bořeny a kde to nepůjde, dostanou střevíčkovou nástavbu jako když jsme upravili Louvre v Paříži o skleněnou satanistickou pyramidu. http://www.novinky.cz/koktejl/391981-kostel-v-podobe-obriho-damskeho-strevicku-ma-lakat-zeny.html

Satan vás mocně veď a znesvěcuj!

Kněžna hněvu (pozn. zatím nevím, kdo to je)
sestra travička“

 

ŽEHNÁM VÁS VŠECHNY KŘÍŽEM NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, I VÁS, PANÍ. OBRAŤTE SE K PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, DOKUD MÁTE JEŠTĚ TROCHU ČASU.

BUĎ VELEBEN HOSPODIN NAVĚKY

 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Nebezpečí pro kostely v celém světě! Křesťané bděte! K rychlému zveřejnění
Datum: 2016-01-16
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

… o úkladech na křestaňstvu (pozn. viz výše). Modlím se za vás. Vysvětlím, jak se věci mají:

Vysvětlení mohutné znesvěcovací akce kostelní střevíček

http://www.novinky.cz/koktejl/391981-kostel-v-podobe-obriho-damskeho-strevicku-ma-lakat-zeny.html

Kostelní střevíček je symbolem zhýralosti, zvrhlosti, pekelných nectností a necudnosti. Jakmile jednou kostely získají tvar střevíčku podobné Kaplického satanistické chobotnici 666, již nebude v nich místo pro skutečnou eucharistii, budou stánkem Satana a bude nutné je zbourat. O to jim jde.

Střevíčkovou módu zahájila v době první necudnosti králova prostitutka Madama de Montespan ve Francii nasazená na původně zbožného krále a dovedla jej do hříchu a posléze do pekla skrze další nasazené společnice 666.

Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, markýza de Montespan (5. října 1640, zámek Lussac-les-Châteaux – 26. května 1707, Bourbon-l’Archambault) byla francouzská šlechtična známá jako Madame de Montespan, jedna z milenek francouzského krále Ludvíka XIV.

Françoise (Františka; později se nechala jmenovat také Athénaïs) se narodila jako dcera vévody de Mortemart a jeho manželky Diany de Grandseigne. Vzdělání získala v klášteře v Saintes. V roce 1658, po ukončení studia, opustila klášter se jménem Mademoiselle de Tonnay-Charente. O něco později, po příchodu na francouzský dvůr, byla dívka přijata do služeb Henrietty Anny, vévodkyně orléanské, švagrové krále Ludvíka XIV., díky přímluvě královny matky Anny Rakouské.

Françoise se v únoru roku 1663 provdala za Louise Henriho de Pardaillan de Gondrin, markýze de Montespan (†1701). Z manželství vzešly dvě děti:
Marie Christina de Gondrin de Montespan (1663–1675)
Luis Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665–1736)
Markýza de Montespan

Na podzim roku 1666 se poznala s králem Ludvíkem XIV., který tehdy již byl znuděn svou tehdejší favoritkou Louisou de La Vallière.

ANO POZOR, MADAME DE MONTESPAN – VDANÁ KATOLIČKA BYLA KRÁLI LUDOVÍKOVI XIV. VNUCENA POMOCÍ FEROMONŮ V ROCE 1 666 – ČTETE SPRÁVĚ 1 666 – 666!!!

pRÁVĚ ONA ZAVEDLA ODHALOVÁNÍ ŠPIČATÝCH STŘEVÍČKŮ! DO TÉ DOBY ZBOŽNÁ EVROPA NEPOZNALA, ABY ŽENA JAKO KURVA ODHALOVALA STŘEVÍČEK PŘED MUŽI A SVÁDĚLA HO JIMI!

BYLA JEDNOZNAČNĚ NASAZENA SATANISTY A ROK 1 – 666 DOSVĚDČUJE TENTO FAKT!!!

Jeho milenkou se Françoise stala v roce 1667. Když se to její manžel dozvěděl, způsobil na dvoře velký skandál, jehož výsledkem ovšem bylo pouze to, že byl uvězněn v Fort-l’Évêque a posléze vypovězen na své statky.

V té době byl papežem Klement IX. (narozen jako Giulio Rospigliosi; 28. ledna 1600 – 9. prosince 1669)  v letech 1667-1669. Byl velkým milovníkem umění a jako papež se zasloužil o zvelebení mnoha významných staveb Říma.

Byl velmi zbožný. Během svého pontifikátu dále vedl jednání s francouzskými preláty, kteří se odmítli připojit k odsouzení jansenismu, zprostředkoval mírová jednání mezi velmocemi upadlými do následnických válek a snažil se posílit bezpečnost benátských pozic na Krétě před osmanským nebezpečím.

Onemocněl a krátce nato zemřel poté, co se dověděl o pádu krétské pevnosti Candia. Ještě před svou smrtí varoval veden Duchem svatým před Madame de Montespan krále Ludvíka XIV., který podlehl jejímu satanistickému kouzlu. Varoval krále, že Madame de Montespan na setkání krále s papežem odhalovala svou nohu a pobouřila klérus a pokoušela se svádět tehdejšího Pontifexe pomocí Jezábel. Dokonce se nechala vyfotit s obnaženým střevíčkem viz dobový portrét. Řeknete si střevíček, ale v té době ženy neukazovaly ani prsa, ani přirození, ani nohy a jejich hýždě se skrývaly za nádhernou krinolínou dobových sukní s obručí. Měly ženskou krásu, nebyly však zatíženy Jezábel a byly stále ještě cudné.

Na smrtelné posteli ještě papež Klement IX. prohovořil veden Duchem svatým: Odhalený střevíček je symbolem Satana, střezte se doby, kdy by se měl stát symbolem církve!

V letech 1667–1679 byla Françoise oficiální milenkou královou. Obklopila se přepychem a vytvořila kolem sebe skvělý dvůr. V letech 1669–1672 byla kompromitována (ať už důvodně či ne) v travičské aféře (Affaire des Poisons); to od ní vzdálilo krále, jenž ji nahradil madame de Maintenon, původně vychovatelkou jejich společných dětí.

Françoise porodila králi sedm dětí, které sice nebyly uznány za součást královské rodiny, tato skutečnost však byla kompenzována vysokými šlechtickými tituly, jež jejich původ legitimizovaly:

první dítě porodila v tajnosti (1669-1672); není jisté, zda šlo o děvče jménem Louise-Françoise, nebo o chlapce, jehož jméno není známo,

Louis Auguste de Bourbon, vévoda z Maine (1670-1736),
Louis César de Bourbon, hrabě z Vexin, abbé de Saint-Germain-des-Prés (1672-1683),
Louise Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes (1673-1743), manželka Louis III de Bourbon-Condé, vévody de Bourbon, 6. prince de Condé,
Louise Marie Anne de Bourbon, Mademoiselle de Tours (1674-1681),
Františka Marie Bourbonská, druhá Mademoiselle de Blois (1677-1749), manželka Filipa II. Orléanského, po smrti Ludvíka XIV. regenta Francie
Louis Alexandre de Bourbon (1678-1737), hrabě de Toulouse.

Výchovou svých dětí pověřila Françoise paní Scarron, pozdější Madame de Maintenon, která se posléze stala její rivalkou a přítelkyní krále.

V roce 1683 již madame de Montespan nefigurovala jako favoritka krále, nehodlala však opustit dvůr. Pokračovala ve svém způsobu života, pořádajíc grandiózní slavnosti a žijíc stále nad své možnosti.

V roce 1685 se její dcera Mademoiselle de Nantes provdala za vévodu de Bourbon, Ludvíka III. de Bourbon-Condé. V roce 1692 se její syn vévoda z Maine oženil s vnučkou vévody Condé a její dcera mademoiselle de Blois se provdala za vévodu de Chartres, králova synovce.

Françoise byla velmi pyšná na vynikající sňatky svých dětí; vyjádřila se, že postavení, jehož dosáhly, je to jediné, co ji zajímá.

V 1691 odešla do Paříže, kde žila osamělý a zbožný život až do své smrti v roce 1707. ANO ČTETE SPRÁVNĚ, TATO AKTIVNÍ SATANISTKA A SVŮDKYNĚ ZBOŽNÉ EVROPY A SAMOTNÉHO KRÁLE POSLÉZE OSVÍCENA DUCHEM SVATÝM LITOVALA SVÝCH HŘÍCHŮ A VĚNOVALA SVŮJ ŽIVOT BOHU! MADAME DE MONTESPAN ZEMŘELA V BOŽÍ NÁRUČI A JEJÍ DUŠE PO KRÁTKÉM OČISTCI SKONČILI V NEBI.

TO BY MĚLO BÝT PŘÍKLADEM PRO SATANISTY! I KDYŽ JSTE ZABÍJELI LITUJTE SVÝCH HŘÍCHŮ A KONEJTE POKÁNÍ. VOLEJTE K SOBĚ PÁNA JEŽÍŠE A PANNU MARII, HLASITĚ PLAČTE A MODLETE SE. BŮH VÁS VYSLYŠÍ!

A zopakujeme to nejdůležitější:

Na smrtelné posteli ještě papež Klement IX. prohovořil veden Duchem svatým: Odhalený střevíček je symbolem Satana, střezte se doby, kdy by se měl stát symbolem církve!

…“

 

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

Reklamy