Boží Ruka zasahuje

VIDĚNÍ PANNY MARIE


„Mé děti,

velmi jste rozčílili Satana znovuzasvěcením Mého svatostánku na Hájích. Budou všeliké útoky na vás. Střežte se zlých myšlenek, držte pospolu. Ukládám vám, abyste počali schraňovat prostředky, kterými vykoupíte kostely před znesvěcením. V brzké době již budou kostely proměněny na domy neřesti a spáchán bude hřích protivící se našemu Nebeskému Otci. Nezapomeňte přispěchat a chránit každičké místo. A tam, kde nevykoupíte kostel, postavte kapličku neznesvěcenou Satanem a jeho sluhy. Žehnám vám, Mé děti.

Panna Maria“

 

(16.1.2016)

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: