VIDĚNÍ PANNY MARIE

„Mé děti, velmi jste rozčílili Satana znovuzasvěcením Mého svatostánku na Hájích. Budou všeliké útoky na vás. Střežte se zlých myšlenek, … Další