Písmo Svaté a Kniha Pravdy (poselství Varování) nám stačí. Nehledejme, prosím, stále něco „víc“…


Moji milí čtenáři,

obracíte se na mě s prosbami, abych posoudila pravost či vám pomohla k dostupnosti různých poselství.

Chci vám všem těmto a všem budoucím odpovědět naráz: PROSÍM, BUĎME OBEZŘETNÍ, CO ČTEME A ČEMU VĚŘÍME. Mějme neustále na paměti  Slovo našeho Pána Ježíše v poselství Varování č. 1276:

Poselství Varování 1 až 600

Poselství Varování 601-1334

 

Kdy nám náš Pán Ježíš prakticky řekl, že všechna tzv. „jeho“ poselství vizionářů, kteří (pozn. vizionáři) vystoupí po Jeho povolání Marie Božího Milosrdenství, tedy po podzimu 2010, budou falešná, neb On po Marii Božího Milosrdenství už žádného (jiného) Svého proroka neustanoví!

 

Z toho vyplývá (pozn. mluvíme-li zde o poselstvích vizionářů, nikoli zde o zjeveních, jako kupř. v Garabandalu, La Salettě, Fatimě apod, která jsou samozřejmě pravá, jen nejsou součástí tohoto mého vyjádření), budeme-li se držet Písma Svatého v jeho nezměněné podobě a Knihy Pravdy (jinak: poselství Varování), o které mluví již v Písmu Zjevení Svatého Jana, v tom případě nám nehrozí, že bychom ujeli na zcestí.

 

Buďme velmi obezřetní: Zvláště my, kteří jsme uvěřili pravosti poselství Varování, a zcela právem, jsme náchylnější „chytat se“ a číst různá tzv. „Ježíšova“ (či jiná) poselství (rozuměj: falešná). Která tu již dnes jsou, a budou, aby nás svedla na zcestí (a tím ukrojila z Církve Zbytku, z té, kterou „brány pekel nepřemohou“, která má nést Kristovu pochodeň až do konce a pomáhat našemu Pánu zachraňovat duše).

 

O to více se soustřeďme na modlitby,

Modlitby Varování komplet A4(1)

Modlitby Varování komplet formát 13×18(1)

protože právě MODLITBY JSOU TÍM KLÍČEM (k vítězství).

 

Boží pokoj a Jeho moudrost nám všem

 

Vaše Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

Reklamy