Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.


Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

jak určitě z mých blogů víte, v centru naší modlitební a poutní skupiny máme, Milostí Boží, zjevení Panny Marie. AVE MARIA!

Panna Maria nás úžasně vede – a velice konkrétně. Vede nás, když jsme zrovna na pouti, vede nás, když jsme zrovna na modlitebním a žehnacím výjezdu, vede nás a zjevuje se nám, kdykoli nás naše Nebeská Matička chce poslat zcela konkrétně tam a tam, od nás žádá učinit to a to či nás naopak varovat. AVE MARIA!

 

Kromě každodenních a každonočních modlitebních kampaní, jsou to v posledním čase, od září letošního roku (předtím, než nás Panna Maria vyšle na pouť do Španělska, Rumunska a dál, jak z mých blogů víte), zvláště aktivity příprav na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve, k čemu nás Panna Maria směřuje. Na Její pokyn tak zprovozňujeme auta, která mají poté, až budou peníze z oběhu staženy a budou jen platící 666RFID čipy, sloužit k našemu vzájemnému propojování s vámi. Na pokyn Panny Marie, jak víte, jezdíme do konkrétních měst a míst ČR (a nověji též SR), kde konkrétně se máme modlit a žehnat a z posledních dní přibyl další úkol…

 

Panna Maria nám sice ukázala smysl, proč část naší modlitební jednotky v poslední době jezdí také po garážích, které má rozesety po různých částech ČR jeden člen naší poutní skupiny. A zde se modlíme a modlíme a žehnáme. Připravujeme tím totiž půdu pro… Tyto garáže totiž, které jsou v osobním vlastnictví, Panna Maria chce, aby v časech pronásledování Církve sloužily jako místa vysluhování mší svatých! Tyto garáže máme tak vybílit a opravit a instalovat v nich oltáře s obrazem Panny Marie, jak nám Panna Maria řekla. Zkrátka je uzpůsobit k tomuto vznosnému účelu. A to bezodkladně. Mohu vám tím s radostí oznámit, že pro vás tímto způsobem budeme mít, Milostí Boží, takové alternativní kostely v severní části Prahy, v Milovicích, v Mladé Boleslavi (tam na třech místech), u Příbrami (dostupné z Příbrami pěšky) a v Mnichově Hradišti.

 

Včera na žehnacím a modlitebním výjezdu nás Panna Maria ve zjevení vyzvala nadto ke koupi dalších garáží, které mají sloužit k tomuto účelu. Jsou celkem tři – v Dublovicích (ve Středních Čechách). Toto místo, jak nám Panna Maria řekla, je vůbec moc důležité, Satan tam totiž vytvořil Pekelný jícen, tedy místo vycházení pekelných sil z útrob země na povrch. Máme tak do Dublovic vykonat pouť a koupit dotyčné garáže na určeném místě, kde se budou v časech pronásledování Církve vysluhovat mše svaté.

 

Satanisti se hned zhlukli a že dotyčné garáže skoupí! Panna Maria nám ve včerejším zjevení řekla zcela jasně: „Nedovolte, aby Jana (pozn. Jana Z., to je ta, která opustila naši modlitební skupinu a dala se k satanistům 😦 , jak jsem vás již informovala a varovala + ) skoupila ty garáže. Udělejte to vy!“

 

+ https://petrabostlova.wordpress.com/2015/12/07/upozorneni-nasim-modlitebnikum-a-priznivcum/

 

 

 

Mám-li tak rekapitulovat naši současnou činnost pro Pána, která si vyžaduje výdaje, jsou to: 1. Zprovoznění aut na dobu pronásledování Církve (- to je již hotovo, již nebude snad třeba dalších výdajů, Pán dej), 2. Modlitební a žehnací poutní cesty po ČR a Slovensku, 3. Nově: renovace garáží (jejich vybílení a někde je třeba je nově nahodit) – jejich příprava coby míst pro vysluhování mší svatých, 4. Nově: koupě tří dalších garáží v Dublovicích k tomu samému účelu. Jedna garáž je za 31 tisíc, tedy celkem za ně vydáme 93 tisíc. (Na garáž je to velmi dobrá cena.)

 

Jak vidíte, je to celkem hodně také finančních prostředků, které je třeba vydat, aby mise mohla fungovat.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte misi uskutečňovat právě i finančními prostředky, které na ten účel posíláte. Účet pro Českou republiku je: 2200438778/2010, účet pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Jak už jsem psala dřív, bez vás by tato mise nebyla možná. Děkujeme, že, jak věříme, Milostí Boží a Jeho požehnáním nám pomůžete uskutečnit i tyto vytyčené cíle, které nám Panna Maria, naše milovaná Nebeská Matička, uložila. Nechť Panna Maria vám za to u Pána vyprosí všechny milosti, které vy a vaše rodiny potřebujete. Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď.

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

Reklamy