Boží Ruka zasahuje, Modlitby a rady (nejen) pro zednáře

Modlitby, které se určitě modlete v tísni: Růženec ke Krvavým Slzám Panny Marie a ke Spojeným Srdcím


Moji milí modlitebníci,

zveřejňuji pro vás další dvě přesilné modlitby, které se určitě modlete v tísňových situacích. Jsou to: růženec ke Krvavým Slzám Panny Marie a ke Spojeným Srdcím.

 

Pán Ježíš k modlitbě ke krvavým Slzám Panny Marie sestře Amalii z Campina, které se Svou Matkou tento růženec zjevil, 8. listopadu 1929 řekl: “ Má dcero, o cokoli jsem žádán skrze slzy Mé Matky, dám s láskou.“

8. března 1930 Nejčistší Matka řekla: „Skrze tento růženec ďábel bude přemožen a moc pekla bude zničena. Připravte se  na tento velký boj.“

 

RŮŽENEC KE KRVAVÝM SLZÁM PANNY MARIE (modlí se na sedmibolestném růženci, tzn: desátků je celkem 7 a zrnek na každém desátku celkem také 7)

Na místě vyznání víry: 

Ukřižovaný Ježíši! Vrháme se ke Tvým nohám a obětujeme Ti krvavé slzy té, která Tě s vroucí účastnou láskou doprovázela na Tvé tak bolestiplné křížové cestě. Dej, ó dobrý Mistře, abychom si vzali k srdci a byli pamětlivi nauky, kterou nám dávají krvavé slzy Tvé přesvaté Matky, a tak Tvou svatou vůli na zemi splnili, abychom se stali hodnými Tě po celou věčnost chválit a velebit v Nebi. Amen.

Velká zrnka:

Ó Ježíši! Pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté srdce té, která Tě nejvíce milovala na zemi a která Tě nejvroucněji miluje v Nebi. Amen

Malá zrnka:

Ó Ježíši! Vyslyš naše prosby pro krvavé slzy Tvé nejsvětější Matky. Amen

Na závěr:

3x:  Ó Ježíši! Pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté srdce té, která Tě nejvíce milovala na zemi a která Tě nejvroucněji miluje v nebi.

Maria, Matko lásky, bolesti a utrpení! Prosíme Tě, spoj své prosby s našimi, aby Ježíš, Tvůj Božský Syn, na něhož se obracíme, vyslyšel pro Tvé krvavé mateřské slzy naše prosby a nám svou milostí, které se doprošujeme, udělil korunu života věčného. Amen.

 

 

 

Ruženec SPOJENÝCH SŔDC
(Pre sűkromnű pobožnosť. Modlí se na růženci)

 

Modlíme sa ho na obyčajnom ruženci. Začiatok je rovnaký ako na obyčajnom ruženci:

Verím v Boha Otca, Otče náš, Zdravas, Mária,

… Ježiš, v ktorého veríme, … Ježiš, v ktorého dűfame,  Ježiš, ktorého nadovšetko milujeme,

 

Na veľkých zrnkách:

Nebeský Otče ! ZverujemTi, obetujem Ti Spojené Srdcia Ježiša a Márie,Víťazné Rány Ježišove a slzy našej milej Matky Márie a odovzdám Ti (….) svoje myšliénky, slová, skutky, kroky, (ich) svoje záležitosti — celú svoju (ich) bytosť, bunky, tkanivá, krvinky, cievy, nervy, žľazy, kosti a všetky svoje (ich) orgány zjednoteným Srdciam Ježiša a Márie. Pane, staň sa  Tvoja völa! Amen

 

Na malých zrnkách:

 Zverujem, ó Nebeský Otče a obetujem Ti Spojené Srdcia Ježiša a Márie, víťazné a krvácajúce Rany Ježišove a slzy našej Nebeskej Matky. Pane, staň sa Tvoja völa !Amen

 

Zaslíbenia: Omilostená:

„Ako sú myslené Spojené Srdcia Ježiša a Márie: Pán Ježiš na Kríži a Jeho Matka ako SPOLUVYKUPITEĽKA trpiaca s NÍM !“ Modliť sa máme všetci — chorí aj zdraví, aby sa stalo tak, ako je Božia vőla. Keď niekto túto modlitbu bude obetovať za druhého, prestane tento hrešiť á neskör dospeje na taký stupeň, že bude sám žiť podla Božej vőle. Všetky choroby musia ustúpiť touto modlitbou !“

 

 

 

Pán Ježíš vyslyš vaše modlitby podle Jeho vůle. Amen

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: