Ještě před naší poutí do Španělska a dál máme promodlovat naši zem. Pomůžete nám?


Již několik týdnů, kromě každodenních a nočních modlitebních kampaní v Praze, jezdíme křížem krážem po naší republice – a modlíme se. (Zatím jsme byli několikrát ve městech Jižních, Západních, Jihozápadních a Východních Čech a převčírem na Moravě. Města a místa, kam jedeme, si sami nevybíráme, ale jak jsme vedeni Pannou Marií.)

Můžeme si to dovolit. Jak jsem psala, nejsme jen já a má spolupracovnice Magda, ale je nás, i s Robertem, toho času již celkem 6 lidí.  (Robert, Magda, Juraj, Jana, Honzík a já.)

Děkujeme, Pane!

 

Vím, že to tak máme nyní dělat. „Po ovoci poznáte“, jak řekl náš Pán Ježíš. Duch Svatý a Panna Maria nás vedou.

 

Na těchto misijních cestách dochází, chvála Pánu!, často ke zjevení Slova Ducha Svatého a Panny Marie. Vedou nás. (Také kde a jak se máme modlit a proč. Jde o velmi znečištěná místa naší země, většinou nad satanistickými temply a jinak Satanem znesvěcenou půdou.)

 

Při naší poslední misijní cestě, předevčírem na Moravu, při příchodu do kostela na večerní mši svatou, zjevila se nám pod obrazem Božího Milosrdenství Pána Ježíše, u sochy Panny Marie Lurdské a Jezulátka, Panna Maria a řekla nám:

„Mé milé děti, tak dlouho jsem na vás čekala… Jeďte a promodlujte Moravu a nedovolte, aby se po Praze Satan dostal na Moravu. Žehnám vám“

(pozn. omlouvám se Panně Marii, jestli některá slova možná nebudou přímá citace, na obsahu to však nic nemění.)

 

/srov. jak to vidí satanista: zednosatanistický oběžník na tuto naši misijní cestu na Moravu reagoval v zápětí takto:

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/11/17/akce-satanistu-17-listopadu/ /

 

 

Obracím se tak na vás, naše čtenáře a podporovatele, zda nám budete chtít pomoci a tak se tímto způsobem podílet na díle: svými přímluvnými modlitbami za tyto misijní cesty a případně příspěvkem, protože tyto cesty jsou finančně náročné. (Číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330)

Vypravujeme jedno auto a běžně za misijní cestu za benzín zaplatíme od několika stovek korun až přes tisíc, někdy až ke dvěma tisícům. V poslední době jsme zváni na tyto cesty i každý den. Chvála Pánu za to! Přesahuje to však náš běžný rozpočet.

(pozn. Zatím je prakticky možné, abychom mohli dělat všechno, co od nás Pán a Panna Maria žádají, že do zaměstnání chodí zatím jen jeden z nás. Po poutní cestě do Španělska to už budou celkem tři z nás, jak nás Panna Maria navodila.)

 

Děkujeme vám za vaši podporu, kterou nám prokazujete, za tu modlitební i tu finanční. Bez nich bychom nemohli uskutečňovat to, co od nás naše milovaná Nebeská Rodina žádá

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i vaše rodiny

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj, Jana a Honzík

 

 

 

 

 

 

Reklamy