CO NÁS NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICE UČÍ…Aneb jak a co se modlit…


Naši milí čtenáři,

před pár dny jsem vám přinesla radostnou zprávu, že se náš nejužší evangelizační a misijní poutně-modlitební tým rozšiřuje, a tak již nejsme jen dvě (já a Magda), pro: https://zednarikekristu.wordpress.com/, ale je nás toho času pět (plus Robert). HALELUJAH!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/16/hledame-byt-pro-nas-tym-v-praze-mate-takove-moznosti/

 

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, všichni z našeho týmu velebíme Pána Boha za to, jak nás na Jeho misi připravil a tak se vzájemně v Jeho darech vzájemně doplňujeme. Podle novozákonního podobenství (- svatého apoštola Pavla) o jednom těle s mnoha údy. Budiž chvála Bohu navěky!

Máme tak mezi sebou kupř. sestřičku, která, chce-li Pán (protože: „Duch vane, kam chce“…jak víme), přijímá již přes dvacet let soukromá poselství, vedení a rady přímo od Ducha Svatého, bratr mezi námi má zase tu Milost od Pána, že pozná, kdy právě máme v modlitební kampani žehnat a ještě posílit přímluvné modlitby za oběti Zlého, dary a vyslyšení modliteb, zkrátka každý z nás má od Pána to, co dohromady k naší misi pro Pána potřebujeme. A další potřebné milosti dostáváme, Halelujah!

 

Nejsvětější Boží Trojice nás také učí, zvláště při nočních modlitebních kampaních, jak zesílit účinnost našich modliteb a jejich vyslyšení a jak se co nejlépe a nejúčinněji modlit, za spásu všech duší. A to je právě to, o co se s vámi nyní chceme podělit.

(pozn. Samozřejmě tím se žádným způsobem nevylučují modlitby, které jsme coby křesťané zvyklí se modlit, jako kupř. nejsvětější růženec, litanie a další modlitební poklady Církve. Ba právě naopak!)

 

Duch svatý nás žádá (a když nás, naši modlitební skupinu, tak to platí pro nás všechny modlitebníky), ať se často a hodně modlíme modlitby k Božímu Milosrdenství a k Nejsvětější Boží Trojici.

A máme činit toto: V modlitbách máme de facto vytvořit dvě skupiny lidí: 1) všechny lidi, kteří nepatří do 2. skupiny (viz dále) a 2) skupinu nepřátel Pána Boha – kupř. satanisty, zednáře, okultisty, ateisty apod. Přičemž první skupinu máme modlitbou a prosbami „ponořovat do hloubky Božího Milosrdenství“, které je nezměrné (!) a druhou skupinu (- nepřátel Boha) do „výhně Boží Lásky“. Takto ponořovat máme konkrétní osoby i celé národy, společenství, stavy, rodiny, zkrátka takto máme modlitbami pojmout celý lidský svět! (pozn. Činíme tak každý, již několikátý den.)

/Tak to je prozatím, o čem vás musím informovat. Budu vás informovat i nadále, jak nás Nejsvětější Boží Trojice dál bude učit a poučovat a zpravovat, ať kladné dopady jsou co nejširší!/

 

 

Už vzhledem k tomu, co píši nyní a co jsem psala už dříve, kupř.: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/08/panna-maria-nam-pravi/ a https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/15/panna-maria-nam-rekla/, asi si tak dovedete představit řádění Zlého. Jeho neustálé úsilí zprovodit nás ze světa, kvůli převeliké Boží ochraně, kterou požíváme, Halelujah!, mu nevycházejí, tak se neustále snaží utnout naši činnost pro Pána tím, že se nás skrze své otroky satanisty snaží vysát, zruinovat finančně. Ačkoliv Honzík chodí do stálé práce a Juraj nastupuje do zaměstnání zítra, z běžných financí není možné poplatit všechno, co na nás satanisti každý den kují, neboť se jedná řádově o několik tisíc každý den, a to jen za výdaje, které nám lstí satanisti každodenně připravují. (A doposud není možné to ignorovat, jelikož bychom se dostali do potíží.) Budete-li nás chtít v našem úsilí pro Pána podpořit, budeme rádi. Čísla účtů jsou pro Českou republiku: 2200438778/2010, pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330.

 

Děkujeme vám všem za vaše modlitby a nejrůznější podporu, bez ní by naše práce pro Pána nebyla možná

 

Pán mohutně žehnej vás a vaše rodiny Svým mocným požehnáním, vedením a ochranou Amen.

 

 

 

Petra Bostlová a celý tým