Od uprchlíků co nejdále, prosím!


„Chvála Kristu a Panně Marii!

Minulý týden se rozhořela kauza ohledně Ivana Langera a spol. Něco mi na tom nehrálo a nevěřila jsem. Když jsem viděla, jak jsou toho plné noviny, tak mi bylo jasné, že to je jen zastírací manévr. Teď už vím pro co.
V Olomouci jsou uprchlíci a nikde se o tom samozřejmě nepsalo. Byli viděni včera (pozn. toto pondělí) po skupinkách (celkem několik desítek osob), jak procházeli centrem města. Údajně jsou velmi přátelští a chtějí si podávat ruce. (pozn. POZOR!)
Zaráží mě jen, že se nás-občanů-nikdo na nic neptal.
Pokoj Vám“
POZOR! Jak víte také z mých blogů, uprchlíky pouštějí do Evropy proto, aby vyvolali občanské nepokoje (ústící do občanských válek…), nenávist a podobné, zkrátka aby posloužili Antikristu v jeho ďábelských plánech! Pouštějí do Evropy tak mladé satanisty a lidi, které cestou posedávají! (Kromě křesťanů, které v utajení mnohdy vraždí na jejich satanistických orgiích!)
Proto: OD UPRCHLÍKŮ SE DRŽME CO NEJDÁLE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI S NIMI RUCE NEPODÁVEJME (!), TAKTO MOHOU DÁL ŠÍŘIT SVÉ (NEJEN!) POSEDNUTÍ , s ohledem také na to, že víme, že v posledních časech, které žijeme, budou mezi nás peklem posláni démoni v lidských podobách. Což právě společenství uprchlíků k tomu vytváří živnou půdu. 
Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď
Petra Bostlová
Reklamy