Hledáme byt pro náš tým v Praze, máte takové možnosti?


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

 

Pán nám v naší činnosti pro Něj úžasně žehná. Chvála Jemu navěky! Děkujeme za všechny vaše modlitby.

 

Jak víte, od roku 2013 funguje naše evangelizační Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, viz http://zednarikekristu.wordpress.com (pozn. psaní blogů zde je jednou částí této práce), v rámci něhož děláme všechnu naši evangelizační, poutní a další činnosti pro Pána.

 

Božím požehnáním se náš tým rozvětvuje a rozšiřuje, a to tým našich modlitebníků, podporovatelů a příznivců, jak ten široký, v němž o mnohých členech ani nevíme, tak ten nejužší. Je mi tak velkou radostí vám tímto oznámit, že dvojka – já a moje spolupracovnice Magda, které jsme tvořily, spolu s dalšími pár lidmi kolem nás, nejužší jádro našeho týmu, se Milostí Boží rozrostla na pětici! Halelujah! Jsme tak mnohem silnější, jak modlitebně, tak i naší prací pro Pána v terénu. Opravdu si s Magdou lebedíme, když nyní nově si můžeme dovolit provádět rozmodlování znečištěných míst (nejen) naší země paralelně dvěma týmy na různých místech!

To je zkrátka paráda 🙂

 

Adekvátní k tomu jsou také tlaky druhé strany, satanistů, jak si nejspíš dokážete domyslet. Ale nikdo není silnější než náš Pán (!), my jsme Jeho Milostí vzrůstem počtu zase silnější.

 

A nyní další nová dobrá zpráva pro vás! Tak jako jsme já a Magda spolu bydlely v Praze (od února do června 2014), abychom tak byly v samém středu dění a naše činnost – modlitby a evangelizace – mohly být tím účinnější, znovu, tentokrát v tomto posíleném týmu, jsme se do Prahy (kam jsme, Magda a já, v době od června 2014 až do června 2015 dojížděly pravidelně každý týden, vždy na několik dní, abychom zde v naší činnosti pro Pána pokračovaly) přesunuli nastálo! Dokonce máme mezi sebou jednoho slovenského j(J)uru ( 🙂  ), takže teď už prezentujeme očividně, že jsme od samého začátku vskutku česko-slovenská modlitební skupina! 🙂

Náš nejužší tým je tedy ve složení: já, Magda, Jana, Jura a Honzík.

 

A nyní naše výzva k vám: Bydlíme v Praze v přechodném bytě a hledáme, kam bychom se společně mohli v Praze nastěhovat (celkem 4 lidé – Honzík k nám zatím bude docházet). Samozřejmě že jsme jako první zkusili najít si společné bydlení oficiálními kanály, ale to se hned ukázalo, že fungovat nebude. Jakmile jsme se totiž s pronajímatelem bytu spojili, a třebaže jsme se už i osobně domluvili na termínu nastěhování a měli před podpisem smlouvy, druhá strana okamžitě zareagovala a buď dotyčnému začala vyhrožovat, nebo mu nabídla větší částku za nájem, než jakou požadoval či se s ním spojili a navykládali mu jejich vylhané hrůzostrašné příběhy o nás, aby nás očernili, jen abychom žádný společný byt v Praze nedostali. Usoudili jsme tak, že tudy cesta nepovede.

 

Proto se obracíme na vás, naše čtenáře a příznivce, zda nemáte možnost pronajmout nám byt v Praze (dokonce stačí i podnájem jednoho větší pokoje, nejsme nároční), jsme běžní platiči nájemného.

 

Jde o to, že aby naše činnost pro Pána byla co nejúčinnější, je nezbytné být a bydlet v Praze a odtud se modlit a vést naši činnost. A k tomu nám žehnej Pán.

 

Děkujeme vám předem za vaše nabídky

 

Kontakt na nás: e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz či mobil: 774 088 244

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Jana, Juraj a Honzík

 

 

 

 

Reklamy