Bude válka


——– Původní zpráva ——–

Předmět: Rozbor situace
Datum: 2015-10-13
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Satan potřebuje k nastolení Antikrista velikou válku a jaderné zbraně. V Německu už začala občanská válka http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Cos-to-provedl-ty-zkurvysyne-Arab-u-toho-nevite-jestli-to-neni-zvire-Necenzurovana-reportaz-z-nemeckych-taboru-403262

Evropa je zcela rozbitá satanistickými uprchlíky 666. Sýrie a Irák jsou rozbité Islámským státem 666. V Egyptě bude zavražděn exprezident Mursí, legálně a demokraticky zvolený prezident Egypta, kterého satanisti uvrhli do vězení jen proto, že je zbožný muslim a věří v Alláha. Jakmile bude zabit, Muslimské bratrstvo se pustí do boje a vznikne občanská válka, která připojí Egypt k islámskému státu. Hned poté začne útok přes Sinaj na Izrael.

Izrael provede jaderný útok na Egypt, řetězově odpoví Irán na Izrael, Izrael na Irán, Irán na USA, USA odpoví na Irán a zároveň vypálí proti Rusku. Svět se změní v popel a miliardy lidí zemřou. Pak se vynoří Antikrist a nabídne věčný mír. Všichni, všichni ho přijmou a budou jásat. Peklo nastolí svou vládu na zemi.

…“

 

 

Ano, víme, že bude světová válka.

 

Ale nebojte. Všichni Antikrista nepřijmou! (I když těch, kdo ho přivítají, bude žel hodně 😦  )

 

Víme, že se Antikrist nechá veřejně poznat, vystoupí veřejně jako falešný „mírotvorce“. (- Válečného konfliktu, který sám připravil.) Antikrist bude vládnout nějakou dobu (podle Zjevení svatého Jana celkem 3 a půl roku, je však možné, že i tato doba jeho vlády bude milosrdenstvím Božím zkrácena.)

 

Nakonec však Antikrist bude uvržen Hospodinem do ohnivého jezera Pekla, spolu s falešným prorokem, navždy.

A Satan spoután na tisíc let, pak ještě na krátkou dobu vypuštěn a poté už bude nadobro uvržen do pekla za nimi!

Spolu s Antikristem a falešným prorokem budou do pekla uvrženi také ti lidé, kteří jim budou sloužit.

Stále je však ještě čas milosrdenství Božího – obraťme se všichni k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše a prosme Jej za odpuštění hříchů. A už se Pána Boha nepusťme! Hospodin své ovečky nedá, nezradíme-li Jej my sami. Pán Ježíš s Pannou Marií nás provedou tou bouří a vlnobitím, které jsou před námi. Plně Jim důvěřujme a pevně se držme Jejich Ruky.

A k tomu nám všem žehnej Otec i Syn i Duch svatý Amen.

 

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

 

 

 

Reklamy