NEJEZDĚTE NA TYTO ZÁJEZDY A TĚCHTO AKCÍ SE NEÚČASTNĚTE! Nebo se stanete oběťmi Satana!


 

Ze zednosatanistického oběžníku (ze soboty, 10. října 2015):

 

———- Původní zpráva ———-
Od: hilton@templo.it
Komu:
Datum: 10. 10. 2015
Předmět: Krampuslauf převzetí noci (pozn. nejspíš myslí „moci“?)

 

„AVE SATANAS 666!

Satanisti máte povinnost shromáždit skutečně věřící křesťany a svést je na zájezd za 666 korun na Krampuslauf. Jejich přítomnost je nezbytná, čerti je tam nutně potřebují! Rozesílejte nanejvýš obezřetně. Filipa (pozn. to jako já) se nesmí o této masivní akci vůbec dozvědět.  http://www.kouzelnydeda.cz/sleva/172-zajezd-na-krampuslauf-obri-slet-desivych-certu  Další neskutečná akce bude   http://www.kouzelnydeda.cz/sleva/167-dobroduzny-zajezd-do-rakouskeho-mariazellu-na-obri-pruvod-certu    Všechno v nejvyšší tajnosti   http://www.kouzelnydeda.cz/sleva/158-zabavny-zajezd-na-nejvetsi-slet-certu-v-evrope-i-nakupy-v-krasnem-salzburgu

Bude to bombastické fantastické úžasné plné Satana! Satan je Pán!

Tou dobou už bude Filipa někde pryč nepotřebná (pozn. nejspíš myslí na naši pouť do Španělska?…), všechen český lid bude úplně náš, Satanův a bude jeho 666. Satan je geniální. Když si totiž čert vezme masku čerta, hloupí lidé mu klidně do rukou svěří své dítě!

Satan vás žehnej a veď do Pekla!

Johanina

sestra mladší velitelka

Pro vaše potěšení (pozn. satanistická) armáda je kompletní https://www.youtube.com/watch…(pozn. vymazala jsem, nebudeme se dívat na ďábelské drasticity démonů a satanistů)  všimněte si že Satanova armáda používá motorové pily, nebudou přece trhat maso pařáty… https://www.youtube.com/watch…(pozn. vymazala jsem, nebudeme se dívat na ďábelské drasticity démonů a satanistů) “

VŠEM SATANISTŮM: JSTE ZMATENÉ DUŠE. TAM, KAM SE ŘÍTÍTE, TO JEST: DO PEKLA, JE VĚČNÁ BOLEST, NÁŘEK A UTRPENÍ! OBRAŤTE SE K PÁNU BOHU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE, PROSTE JEJ ZA ODPUŠTĚNÍ SVÝCH HŘÍCHŮ, STÁLE JE JEŠTĚ ČAS BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, ČASU UŽ NENÍ MNOHO! Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista Amen

JEDINÉMU BOHU, HOSPODINU, STVOŘITELI VŠEHO, CO JEST, BUDIŽ SLÁVA A ČEST NAVĚKY!

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Důkaz že čerti jsou praví démoni s maskami!!!!
Datum: 2015-10-10
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Video z loňské akce (pozn. satanistů), kdy už probíhala výroba démonů 666 v pražských templech https://www.youtube.com/watch?&#8230;.(pozn. také jsem vymazala, už samotný pohled posedává)

Pozorně sledujte démona, který si sundává čertovskou masku a odhaluje svou ohyzdnou démonickou 666 podobu

https://youtu.be/C&#8230; (pozn. také jsem vymazala, už samotný pohled posedává) je to důkaz nad důkazy to co sundává (pozn. démon) je maska, ale co se skrývá pod ní, je nelidské maso!!!

Všimněte si, jak se čerti intenzivně zajímají o děti! Odhalme pochody čertů jako satanistickou obětovací akci (pozn. Satanovi)!

…“

VŠEM KŘESŤANŮM A VŠEM LIDEM: NA VÝŠE ZMÍNĚNÉ AKCE SAMOZŘEJMĚ NEJEZDĚTE! A JICH SE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEÚČASTNĚTE!
A  POZOR NA VŠECHNY AKCE, ZVLÁŠTĚ KDE VÁM BUDOU SLIBOVAT SLEVY…
Petra Bostlová

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

Reklamy