PANNA MARIA NÁM PRAVÍ!


Před chvílí jsem zveřejnila: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/08/modleme-se-ostosest-nebo-tuto-sobotu-prijde-na-nasi-zem-naprosta-zkaza/

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Vidění Panny Marie
Datum: 2015-10-08
Odesílatel:
Adresát: <kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

Panna Marie se mně zjevila a požádala o poselství:

´Mé děti, neklesejte na mysli, nechte se vést srdcem. Satan činí hrozné věci a strašlivě znesvěcuje Českou zem. Vaše úpěnlivé modlitby mu činí potíže v jeho plánech a proto se výrazně opožďuje ve znesvěcení země. Pokračujte v modlitební kampani, Bůh Otec má z vás radost, vždyť během několika dní se z osamocené modlitební skupiny stala síť mnoha desítek horlivých dětí plných lásky k celé Nebeské Rodině.

Konejte dále přípravy na pouť, protože jakmile skončí váš úkol v České zemi, vyrazíte do Španělska. Tento a příští týden jsou nejhoršími v dějinách Čech. Čím více jsou skryté, tím větší bolest způsobují celé Nebeské Rodině.

Nastal čas, aby se Církev opět uchýlila do podzemí. Je třeba chránit kněze, kteří budou dále ctít Boha Otce před odpadlíky, jejichž počet vzrůstá. Existuje přesilná zbraň, kterou církevní představitelé nazývají Tridentská mše. Můj milovaný Benedikt ji záměrně povolil všem, aby opět mohla být sloužena. Vyzývejte kněze ve svých farnostech, aby s vámi slavili Boha Otce prostřednictvím jediné skutečné mše.

Žehnám vám a držím nad vámi Můj ochranný plášť´

To je celé, jak jsem slyšel, tak předávám.

…“

 

AVE MARIA!

 

MODLEME SE OSTOŠEST

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/05/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-5-10-11-10-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-ztroskotani-vsech-dabelskych-planu-zasvetit-nasi-zemi-knizatum-temnot-za-zac/

 

 

Petra Bostlová