MODLEME SE JAKO O ZÁVOD, PŘECE NENECHÁME NAŠI ZEMI KNÍŽATŮM TEMNOT!


Tento pátek jsem přinesla naprosto alarmující informaci, že o tomto víkendu v Praze hodlají satanisti v čele se Satanem, Antikristem a falešným prorokem, černým „papežem“ Františkem zasvětit naši zemi knížatům temnot!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/10/02/modleme-se-jako-o-zavod-satanisti-hodlaji-nasi-zemi-o-tomto-vikendu-zasvetit-knizatum-temnot/

 

Ze soboty na neděli (ze 3. na 4.10.2015) se tato ohyzdnost v Praze opravdu konala! (Nejspíš v O2 Aréně.)

/pozn. Zkuste si představit, kde asi tak byli v té době naši kardinálové a biskupská konference… 😦 /

 

Byla to otevírací černá zednosatanistická „mše“ v rámci tohoto ohyzdného zasvěcení naší země (!), kdy celý následující týden, každý den, bude trvat její „doprovodný program“ (pozn. znesvěcující), k Praze se přidá také Radkovského Plzeň, v noci budou konány černé zednosatanistické orgie a příští sobotu, 10. října, naplánovali závěrečnou zednosatanistickou orgii (nejspíš s tím samým složením), aby ohyzdné zasvěcení naší země Belphegorovi (!) a Behemothovi (!), knížatům temnot (!), dokončili a uzavřeli!

 

 

Z toho důvodu náš modlitební zápas minulé noci nebyl poslední, modleme se celý následující týden – a příští sobotu, 10. října, zaberme o to víc, napněme všechny své síly a modlitbami zpřetrhejme všechny ďáblovy plány s naší zemí!

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-28-9-4-10-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-satana-a-antikrista-z-prahy-stare-boleslavi-ptyce-a-cele-cr-a-sr-a/

A K TOMU NÁM ŽEHNEJ BŮH, NÁŠ OTEC V NEBESÍCH, STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH, VE JMÉNU KRISTA JEŽÍŠE, PÁNA NAŠEHO Amen.

Panna Maria přikryj naši zemi svým ochranným pláštěm

 

 

Petra Bostlová

Reklamy