Přípravy na poutní cestu do Španělska, Rumunska (a dál) vrcholí


Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

děkujeme vám všem za vaše modlitby a podporu.

Stále modlitebně zápasíme, abychom již mohli vyjet na poutní cestu do Španělska a dál, tak, jak od nás Panna Maria žádá. (Viz mé předchozí blogy.)

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/pred-nami-je-velika-poutni-cesta-do-rumunska-rekla-nam-panna-maria-pomuzete-nam/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/30/satan-s-antikristem-v-praze-pripravuji-se-na-rumunsko-a-cely-svet/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/08/satanisti-presunuji-sve-sily-castecne-z-rumunska-do-grenady-ze-zednosatanistickeho-obezniku/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/10/panna-maria-promluvila-k-nasi-pouti-a-stavu-nejen-nasi-zeme/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/15/cerny-frantisek-radi-a-jeste-ke-spanelsku/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/21/cerny-papez-sesazen-a-demonske-laboratore-rumunska-a-spanelska-satanisti-rozsiruji-i-do-recka/

 

Útoky satanistů zesilují, do kterých spadá i situace s Robertem, naším poutníkem, za kterého se modlíte. Děkujeme vám moc, modlete se dál. Je kardinálním členem naší modlitební výpravy – a satanisti tento fakt moc dobře vědí. Bez něj by naše poutní cesta bylo střílení slepými patronami.

Také je stále platná sbírka na tuto poutní cestu (a bude po celou dobu naší výpravy), číslo účtu je:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

Děkujeme vám všem, kteří jste již přispěli a kteří přispíváte. Stejně jako tomu bylo v případě minulé poutní cesty do Dhermi a po Balkáně v červnu, satanisti se nám neustále snaží prodražovat cestu všemi nejmožnějšími způsoby a také tím, že nám způsobují závady na autě. A to už tady, v Čechách, aniž jsme ještě vyjeli.

Děkujeme vám všem za vaši podporu, modlitební a finanční.

Jsme spojeni v modlitbách.

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď, vás i celé vaše rodiny

 

Petra Bostlová a poutníci

Reklamy