Modlitební kampaň každou sobotu budeme společně začínat v Lysolajích! Tak, jak chce Panna Maria.


Modlitební kampaň každou sobotu budeme společně začínat v Lysolajích!

Tak, jak chce Panna Maria.

 

2015-09-15 18.28.21

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

při posledním zjevení Panny Marie před dvěma dny nám Panna Maria dala úkol: začínat modlitební kampaň každou sobotu u ní u kapličky v Lysolajích.

Velmi rádi tak budeme činit!

 

Jak víte, dosud jsme se v Lysolajích u Panny Marie scházeli každou první sobotu v měsíci a pokud možno na každý mariánský svátek, kdykoli. Nyní nově to má být nejen jednu v sobotu v měsíci, ale každou sobotu.

 

Máme se scházet v co nejhojnějším počtu, žádá nás Panna Maria. Proto prosím o vaši přítomnost.

 

Budeme se takto pravidelně scházet přímo u kapličky Panny Marie v Lysolajích každou sobotu, ve 12 hodin, aby jednou z prvních modliteb byla společná modlitba Anděl Páně.

 

Poprvé se takto tedy sejdeme již tuto sobotu, 26. září 2015, ve 12 hodin.

 

Autobus nám jede ze stanice metra Dejvická, bus č. 355, v 11.25 hodin. (Vystoupí se na autobusové zastávce: Lysolaje a jde se pěšky cca 300 metrů, po chodníčku dolů do parku.)

 

 

Budeme se samozřejmě společně modlit nejsvětější růženec a litanie, Panna Maria ve zjevení přímo mluvila o litaniích.

 

 

Těšíme se na vás! 🙂

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

 

p.s….A samozřejmě: prázdné láhve s sebou – to na zázračnou vodičku Panny Marie! 🙂

 

Panna Maria vás všechny žehnej

 

2015-09-15 18.30.29

 

 

 

 

Reklamy