Novéna Matky Terezy – účinkuje hned!


Naši milí modlitebníci,

 

všichni známe situace, kdy potřebujeme rychlý účinek modlitby. Zvláště, kdy tlaky Satana na nás jsou veliké.

 

My všichni se modlíme modlitby poselství Varování:

Modlitby Varování komplet formát 13×18

Modlitby Varování komplet A4

 

Dnes chci v tomto spojení upozornit na modlitbu číslo 21 Krátkých modliteb. To je přesně modlitba, kterou určitě v takových chvílích, o kterých mluvím, nevynechejme. Mějme ji vždy s sebou, kupř. napsanou na kousku papíru v kapse, aby byla vždy po ruce:

 

21 PROTI HNĚVU ZLÉHO Z poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. března 2013 v 12:40.

„Hněv přichází od Zlého a jeho zloba je hmatatelná, když se Mé Světlo šíří mezi Božími dětmi. Dej ve známost, že pokud jsou na někoho vedeny tak brutální útoky v Mém Jménu, že je to Má přítomnost, která vyvolává takovou reakci. Jenom Já, Ježíš Kristus, a Moji následovníci, mohou být terčem takových urážek, a když shledáte, že se to stává nesnesitelným, prosím, modlete se tuto krátkou modlitbu: Sdílím tuto bolest s Tebou, drahý Ježíši, a prosím, abys požehnal mé nepřátele a ty, kteří Tě bičují, darem Ducha Svatého. Amen. “

 

Zaručuji okamžitý výsledek.

 

 

A Matka Tereza, když se střetla se situací, ve které potřebovala rychlou pomoc z Nebes, zastavila se a pronesla Novénu, sestávající se z 9 modliteb Memorare sv. Bernarda za vzniklou situaci, kterou potřebovala vyřešit a 10. modlitbu Memorare věnovala jako poděkování.

 

Modlitba Memorare sv. Bernarda v češtině:

Memorare sv. Bernarda

Pamatuj, Láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já kající hříšník.

Dobrá Matko Vtěleného Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.

Amen.“

 

Modlitba Memorare sv. Bernarda v latině:

Memoráre, o piíssima Virgo María, non esse audítum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsidia, tua implorantem auxília, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia, ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccátor assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propítia et exáudi. Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/