VÝZVA NÁM VŠEM KŘESŤANŮM: JIŽ TUTO SOBOTU!


Ze zednosatanistického oběžníku:

 

———- Původní zpráva ———-
Od: pragamystica@templo.it
Komu:
Datum: 16. 9. 2015
Předmět: Pokyny obedience

 

„AVE SATANAS LUCIFERIÁNI!

O víkendu shromáždíme odpůrce našeho systému na protestní akci. Máme tam nasazené naše lidi. http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015091501  Policajtí klucí je pochytaj jako krysy!

Máte všichni za povinnost dostat tam všechny odpůrce systému. Můžete pozvat i bývalé satanisty nebo nejisté členy, alespoň si je vyzkoušíme z věrnosti.

 

Lucifer vás mocně veď

Zastupující velitelka SOČR“ (pozn. satanistické organizace ČR)
 
Výzva nám křesťanům: MY, KŘESŤANÉ, SE TÉTO AKCE ZÚČASTNĚME A MODLEME SE TAM NA MÍSTĚ (kde, viz článek v oběžníku), JISTĚ NEJSVĚTĚJŠÍ RŮŽENEC, KORUNKU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ A KE SVATÉMU ARCHANDĚLI MICHAELOVI A DALŠÍ SILNÉ MODLITBY, ZA VŠECHNY PŘÍTOMNÉ, PROTESTUJÍCÍ I ZA VŠECHNY JEJICH A NAŠE NEPŘÁTELE.
 
 
TOTO DNES NAD RÁNEM NÁM K TOMU ŘEKLA PANNA MARIA:
 

 

„Petro,

měl jsem vidění Panny Marie: ´Můj synu, dobří lidé jsou v nebezpečí. Jdi a oslov občanskou iniciativu D-Fens a spolu s požehnanými předměty ode mě navštivte akci této skupiny tuto sobotu, kde se chystá jejich zatčení. Nedovol, aby byli zatčeni, mučeni anebo zabiti. Účast křesťanů je nutná. Tito lidé jsou dobrého srdce, mají v sobě lásku k Ježíši, žel nejsou křesťané a nemají ochranu, kterou požívají křesťané. Nevědomky bojují se Satanem. K tomu ti dopomáhej náš Nebeský Otec Hospodin. Žehnám ti.´

Okamžitě jsem se přihlásil na internet a zjistil toto: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2015091501
… Je to tuto sobotu poblíž Prahy. Panna Marie plakala, když mě o to prosila.“

 
ANO, AKCE SE MY KŘESŤANÉ TUTO SOBOTU ZÚČASTNĚME, NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT KATOLICKÝM KNĚZEM POŽEHNANÉ SOŠKY PANNY MARIE, PÁNA JEŽÍŠE, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, SVATÉHO ARCHANDĚLE MICHAELA  A JEJICH A DALŠÍ SVATÉ OBRÁZKY( které kdo a jaké z vás z nich máte a další, které vlastníte), NEZAPOMEŇTE MÍT U SEBE SVĚCENOU NEBO EXORCIZOVANOU VODU (PŘ. EXORCIZOVANOU SŮL), BENEDIKTÍNSKÝ KŘÍŽ NA KRKU A MEDAILKY PANNY MARIE. PÁN JEŽÍŠ VÁS K TOMU ŽEHNEJ, OCHRAŇUJ A VEĎ, VÁS I CELÉ VAŠE RODINY A PANNA MARIA PŘIKRYJ SVÝM SVATÝM PLÁŠTĚM OCHRANY. AMEN
 
 
 
Petra Bostlová