Našim příznivcům a podporovatelům: Naše poutní cesta do Španělska a Rumunska se blíží


Našim příznivcům a podporovatelům: Naše poutní cesta do Španělska a Rumunska se blíží

 

Naši milí čtenáři, modlitebníci, příznivci a podporovatelé,

 

jak jistě víte, před námi je Velká poutní cesta do Španělska a Rumunska, tak, jak Panna Maria nám naléhavě určila (a možná dalších zemí, tak, jak Panna Maria nás povede):

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/pred-nami-je-velika-poutni-cesta-do-rumunska-rekla-nam-panna-maria-pomuzete-nam/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/30/satan-s-antikristem-v-praze-pripravuji-se-na-rumunsko-a-cely-svet/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/08/satanisti-presunuji-sve-sily-castecne-z-rumunska-do-grenady-ze-zednosatanistickeho-obezniku/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/09/10/panna-maria-promluvila-k-nasi-pouti-a-stavu-nejen-nasi-zeme/

 

 

Tentokrát budeme nejspíš ohraničeni časem. Našemu odjezdu jsme velice blízko, a tím také zesilují tlaky druhé strany (satanistů), aby překazili naši cestu. Prosíme vás všechny o vaše modlitby.

 

Děkujeme vám všem, kteří jste se již podíleli na uskutečnění této pouti, modlitebně i finančně. Či se chcete podílet. Číslo účtu je:

Pro Českou republiku: 2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330

Pán Ježíš Vám a Vašim rodinám mnohonásobně odplať, žehnej, ochraňuj a veď.

 

Cesta bude zase náročná, po všech stránkách. Proto tentokrát, na povel Panny Marie, jedeme v rozšířeném složení týmu poutníků. Kdy přesně vyjíždíme z Prahy, nemohu zde informovat (satanisti by začali dělat pikle o to větší), nejspíše se vám přihlásím, až už budeme na cestě.

(Což ale ještě nebude můj následující blog.)

 

V modlitbách neustávejme, vždyť všechen náš boj pro Pána Ježíše je právě v modlitbách.

 

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová a tým poutníků

 

 

pozn. Zde vás všechny naše poutníky chci také informovat, že, navzdory naší nepřítomnosti v ČR, budou pravidelné poutě k Panně Marii Sedmibolestné do Lysolají dál probíhat (nejméně a jistě) každou první sobotu v měsíci, tedy tak, jak jsme již rok a půl zvyklí. Budete se dál scházet každou první sobotu v měsíci u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích ke společné modlitbě a zpěvu. Vedení je zajištěno naší sestrou v Kristu Věruškou. Panna Maria vás veď, žehnej a ochraňuj

 

 

Reklamy