TŘI MODLITBY, KTERÉ NÁŠ PÁN JEŽÍŠ RADÍ MODLIT SE JE DENNĚ


TŘI MODLITBY, KTERÉ NÁŠ PÁN JEŽÍŠ RADÍ MODLIT SE JE DENNĚ

 

Mnoho z vás je jistě zná, jsou to modlitby, které znáte jednotlivě – tak z Církve, i takto spolu – Pán Ježíš je dal ke každodennímu modlení Vassule Ryden, s tím, že se je máme modlit, každý z nás, denně.

 

Zde jsou:

 

NOVÉNA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

„Ó Pane Ježíši Kriste, Tvému Nejsvětějšímu Srdci svěřuji tento úmysl: (….zde vzneste svoji prosbu) Shlédni jen na mne, a pak ať vládne Tvé Nejsvětější Srdce. Kéž rozhodne Tvé Nejsvětější Srdce… Počítám s Ním… Důvěřuji Mu… Vrhám se k nohám Jeho Milosrdenství… Pane Ježíši! Neopustíš mě v nesnázích. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím ve Tvou lásku ke mně. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Tvé Království. Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ó Ježíši, modlil jsem se už o mnoho důkazů Tvé přízně a zakusil Tvou pomoc, děkuji Ti za to. Nyní Tě opět snažně prosím: vezmi můj úmysl a vlož jej do Svého Nejsvětějšího Srdce. Když jej věčný Otec uvidí pokrytý  Tvou Drahocennou Krví, ničeho neodepře. Pak už to nebude prosba má, ale Tvá. Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe vkládám svou naději. Nedej mi nikdy zahynouti. Amen“

 

Ke svatému Archanděli Michaelovi

„Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou!

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme!

A ty, kníže nebeského vojska, uvrhni Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

Božskou mocí do propasti pekelné Amen.“

 

Panno Maria, Matko Boží, Královno andělů, Matko Spásy, Spoluvykupitelko světa a Prostřednice všech milostí, oroduj za nás!

 

Memorare sv. Bernarda

Pamatuj, Láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já kající hříšník.

Dobrá Matko Vtěleného Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.

Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/