Alarm! České i slovenské stránky poselství Varování ujíždějí na zcestí, adminové nově začali zveřejňovat falešná poselství, nejspíše od samotné Jezábel!


Alarm! České i slovenské stránky poselství Varování ujíždějí na zcestí, adminové nově začali zveřejňovat falešná poselství, nejspíše od samotné Jezábel!

 

Tak to je síla! Admine Petře, admine Jane, okamžitě s tím přestaňte!

 

Tzv. poselství nazvaná „Útěcha“ je blasfémie na první pohled ( s theologickými herezemi jak hrom!), i kdybyste si však snad mysleli, že mohou být pravá (což nejsou!), moc dobře víte, jakým strašným způsobem se zpronevěřujete zákazu samotného Pána Ježíše – na stránkách Varování zveřejňovat cokoli jiného než samotná poselství Varování!

Když na stránkách nesměla být ani zjevení z Fatimy a všechna další přesilná zjevení, to jste věděli a na příkaz Pána Ježíše ze stránek stáhli, a hle, nyní zveřejňujete vedle poselství Pána Ježíše takovou očividnou blasfémii, dokonce možná přímo od Jezábel! O ty lidská pýcho!

 

/Já jsem se také nejprve dala nachytat a uveřejňovala poselství, kterým jste se, admini, pyšně posmívali a nařkli nás, že si je vymýšlíme. My jsme, Milostí Pána, poznali, že byla falešná a všechny je stáhli a dali všem vám čtenářům tento fakt na vědomí.  Proč se nepoučíte??/

 

Ano, v poselství Varování nám dává náš Pán mnoho informací, některé si žel hned neuvědomíme. Přečtěte si všichni znovu poselství Varování číslo 1276:

Poselství Varování 1 až 600

Poselství Varování 601-1334

V něm nás Pán poučuje přesně o takových situacích, která zde nastala a kdo ve skutečnosti za těmito podvrhy stojí! Stojí v něm také jasně řečeno, že žádná další poselství než skrze Marii Božího Milosrdenství již nebudou! Že MBM je poslední Pánem povolaný prorok!

 

Pán s námi jedná skrze Zbytek, jak nám slíbil v poselství Varování, nejsou to však již žádná další poselství Pána Ježíše skrze nikoho jiného!

 

…aneb falešní proroci povstávají jak houby po dešti.

 

 

RADÍM VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM: NEČTĚTE A NEŘIĎTE SE ŽÁDNÝMI TAKOVÝMI FALEŠNÝMI POSELSTVÍMI, NEBO SEJDETE NA ZCESTÍ.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

Reklamy